Version classiqueVersion mobile

La construction de l’étruscologie au début du xxe siècle

 | 
Marie-Laurence Haack

Index des noms de personnes

Texte intégral

A

Adriani, A. 44-45

Alexandre VII 15

Altheim, F. 115 n. 75 et n. 76

Amelung, W. 109 n. 19, 110

Anacharsis le Jeune 113

Anti, C. 35

Anziani, D. 85-86, 91, 128, 186

Aria, J. 174

Audollent, A. 68 n. 5 et 6

B

Babelon, E. 71, 79 n. 36, 168

Bachofen, J. J. 141, 145-146, 148, 187

Baglione, P. 55

Balbo, C. 28

Barbanera, M. 29, 43, 124

Barnabei, F. 25, 27, 30, 127

Barozzi da Vignola, G. 152 n. 16

Bartoli, P. S. 15

Baumann, G. 111 n. 31, 112

Bayet, J. 125 n. 28

Beaunier, A. 68

Benelli, E. 133 n. 2, 169 n. 22, 185, 186

Bianchi Bandinelli, R. 29, 36, 37, 40, 45-46, 110, 124

Bianchi D’Espinosa, R. 172

von Bissing, F. W. 111 n. 31 et n. 32, 112-113, 115, 117

Blanc, G. A. 172, 178

Bloch, G. 72

Bloch, J. 121, 124

Boehlau, J. 115 n. 76

Böhm, G. 153 n. 21 et n. 25, 154 n. 29

Bois, E. J. 72

Bonfante, G. 156

Bonghi, R. 26

Boni, G. 27, 127

Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie 18-19

Teresa Cristina di Borbone delle Due Sicilie 18

Bosch i Gimpera, P. 122

Brandenstein, W. 157 n. 56

Bréal, M. 69, 72, 78-79, 83, 84 n. 51, 86 n. 69, 124-125, 126 n. 30, 167 n. 9

Brinton, D. 169

Briquel, D. 12, 69 n. 12

Brizio, E. 127, 128 n. 44 et n. 45

Brunel, L. 72 n. 15

Brunot, F. 72 n. 19

Bugge, S. 94 n. 8, 96, 98, 100, 169

Bulle, H. 109

Buonamici, G. 11, 80 n. 41, 82, 93, 95 n. 9, 96, 99, 100-103, 186

C

Cagnat, R. 78 n. 30, 89, 100 n. 26, 101, 121-124

Calori, L. 175 n. 57

Campana, G. P. 18

Campanari, S. 18

Canina, L. 17-18

Caputo, G. 44-45

Caracciolo, F. 17-18

Caracciolo, L. 17-18

Carcopino, J. 121, 122 n. 9, 123, 126, 167 n. 9

Cardinali, G. 43 n. 24, 49, 52 n. 45, 55, 59-60

Carra de Vaux, B. 170

Caton l’Ancien 27

Ceci, L. 59-60, 95 n. 9

Champollion, J.-F. 72

Chigi, F. 15-17

Chiloz 73-74

Ciocchi Del Monte, G. M. 152 n. 16

Clemen, C. 111 n. 32, 114 n. 54, 115 n. 75

Clermont-Ganneau, C. 78 n. 28

Colini, A. M. 178

Colini, G. A. 23 n. 17, 24, 30-31

Collignon, M. 71, 78 n. 31, 168

Colonna, G. 29

Conestabile della Staffa, G. 39, 100, 125

Corssen, W. P. 86, 93, 95, 100, 125, 169

Cortsen, S. P. 96, 97 n. 18, 98, 100, 102-103, 186

Croce, B. 27, 37

Cultrera, G. 35, 129

Cumont, F. 124 n. 22

Curtius, L. 110, 111 n. 31, 112, 115 n. 76

D

D’Achiardi, G. 171 n. 40, 172

Damas, C. 72

Danielsson, O. A. 10, 95 n. 10, 96, 103

Deecke, W. 93-94, 98, 100, 125, 167, 169

De Francisci, P. 51, 62

Della Seta, A. 23 n. 17, 28, 31 n. 9, 33, 36, 40, 41 n. 14 et n. 15, 42,-47, 52-53, 59, 61-63, 118 n. 99, 186

Delpino, F. 10, 12, 15-28, 52-53, 134 n. 8, 185 n. 1

Del Vecchio, G. 49

Del Vita, A. 129

Démarate 30, 34

Dempster, T. 9, 26

Dennis, G. 10, 18, 31, 149

Denys d’Halicarnasse 142

De Sanctis, F. 27

De Sanctis, G. 24

De Simone, C. 108, 156 n. 49

Desor, E. 174

Des Vergers, N. 125, 167 n. 9,

De’Vecchi Di Val Cismon, C. M. 46

Diodore de Sicile 98

Dohrn, T. 108 n. 6, 117

Donner, O. 69 n. 10, 86

Dragendorff, H. 115

Ducati, P. 40, 47, 90, 112-113, 133 n. 2, 153, 170

Mgr Duchesne 126

von Duhn, F. 109 n. 19, 110, 111 n. 31 et n. 32, 112, 113, 115, 117, 153 n. 26

E

Ellis, R. 169 n. 25

Ennius 98

Ernout, A. 125

Fabretti, A. 10, 100, 125

Falchi, I. 153 n. 18

Falessi, C. 31

Fedele, P. 43

Ferretti, O. 33-34

Fiesel, E. 102 n. 28, 109, 111 n. 31 et n. 32, 114-115, 118

Finnilä, T. 73, 77

Foucault, M. 10

Frank, E. 111 n. 31, 112

Frothingham Jr, A. L. 167

Fustel de Coulanges, D. 123 n. 19

G

Gabrici, E. 23 n. 17, 31

Gauthiot, R. 84 n. 52, n. 54 et n. 55, 85-86, 89-90

Geffroy, A. 86 n. 69, 125, 126 n. 30, 167 n. 9 et n. 10

Gell, W. 17

Gentile, G. 43 n. 24, 46, 59-60

Gerhard, E. 10, 108 n. 3, 110

von Gerkan, A. 111 n. 31, 112, 117

Ghirardini, G. 128-129

Giglioli, G. Q. 23 n. 17, 30-35, 37 n. 49, 40, 43, 46-48, 52-53, 59-60, 178, 186

Ginori Conti, P. 172-173

Giolitti, G. 19

Girard, P. 69, 79

Goldmann, E. 98, 102 n. 29

Goyau, G. 123 n. 11

Graillot, H. 121-122, 124, 127

Graziosi, P. 179

Grenier, A. 83 n. 48, 84 n. 49 et n. 53, 85 n. 62 à n. 64, 87-91, 121, 122 n. 7-9, 123, 124, 126, 127 n. 38, 128 n. 44, 129 n. 56, 130

Grundy, F. B. 72

Grünwedel, A. 113

Gsell, S. 69 n. 11, 71, 121-122, 123 n. 11, 127, 129

H

Halbherr, F. 40, 52 n. 45, 59-60

Hamilton Gray (Lady) 10

Hanfmann, G. 117-118

Harari, M. 10, 29-37, 41, 113, 185

Haupt, T. 170 n. 34, 171

Havet, L. 68

Helbig, W. 127-128

Herbig, G. 10, 95-96, 99, 109, 114

Herbig, R. 117

Herr, L. 125 n. 28

Heß, R. 113

Heurgon, J. 126-127

Heuzey, M. 71

Hitler, A. 48, 113

Holstenio, L. 17

Hommel, E. 111 n. 31 et n. 32, 112-114

Hönigswald, H. 118-119

Hönigswald, R. 118

J

Jastrow, E. 111 n. 31, 112

Jocesselin, A. 72

Jules III 27

Jullian, C. 121-122, 123 n. 19, 127 n. 38, 129, 167 n. 10

K

Karo, G. 109, 115, 117-118

von Kaschnitz-Weinberg, G. 36, 109 n. 19, 110, 111 n. 31, 112, 117

Kluegmann, A. 110

Kluge, T. 118

Knoche, U. 109 n. 19, 110

Kornemann, E. 115 n. 76

Körte, G. 110

Kosinna, G. 109

Krämer, R. P. 11, 133-149, 187

Kretschmer, P. 98, 133 n. 2

L

Lacour-Gayet, G. 72

Lanciani, R. 19, 21-22, 26, 127

Lanzi, L. 29, 100

Lattes, E. 80 n. 42, 83, 94 n. 9, 95 n. 9, 98-100

Laurenzi, L. 44

Le Bon, G. 168 n. 16

Lehmann-Hartleben, K. 111 n. 31, 114-115, 118

Leifer, F. 102 n. 29

Léopold II (Grand-Duc) 170

Levi Della Vida, G. 43, 59-60

Lewy, E. 118

Libertini, G. 45

Lönnqvist, E. 73, 75

Löwy, E. 40 n. 11, 41 n. 15, 47, 55

Luchaire, J. 124

Lufrani, L. 20-22

Lugli, G. 49, 52 n. 45

M

Magi, F. 44-45

Malavolta, N. 23, 31, 185

Mâle, E. 126

Mannucci, E. 177

Mantegazza, P. 178

Mariani, L. 24-26, 40

Martha, J. 10, 11, 29, 67-91, 124, 129, 166 n. 7 et n. 8, 167 n. 9, 168 n. 16 et n. 17, 169 n. 18, 170 n. 31, 180-181, 186

Martini, A. 35

Maspéro, G. 168

Matz, F. 111 n. 31 et n. 32, 112-114

Médicis 9

Meid, W. 155 n. 38

Meillet, A. 169, 83 n. 45, 84 n. 51 et n. 52, 85-86, 89-90, 124

Meiser, G. 108 n. 3, 156 n. 46

Meister, K. 109 n. 19, 110, 115, 116 n. 76

Mengarelli, R. 134 n. 8

von Mercklin, E. 117

Messerschmidt, F. 109, 111 n. 31 et n. 32, 112-113, 114 n. 54, 117-118

Meyer, E. 138, 139 n. 32, 142 n. 51

Meyer, P. 78 n. 29

Micali, G. 18, 27 n. 28, 28, 31

Michetti, L. M. 11, 39-63, 186

Milani, L. A. 27

Miller, M. 11-12, 107-119, 186

Minto, A. 11, 110, 117 n. 78, 172 n. 45, 173, 179 n. 74

Mochi, A. 178-179

Modigliani, E. 178

Mommsen, T. 141 n. 46 et n. 49, 142

Monaci, A. 40 n. 11

Morgan, J. de 78 n. 26

Morpurgo, L. 23, 31

Mühlestein, H. 11, 109 n. 19, 133-149, 187

Müller, K. O. 167 n. 11

Mussolini, B. 48-49, 51

Mustilli, D. 44

N

Nardini, F. 17

Nehring, A. A. 111 n. 31 et n. 32, 114-115, 118, 153, 154 n. 28

Neils, J. 36

Nelson, L. 134

Neppi Modona, A. 129

Nibby, A. 17

Nicolucci, G. 176 n. 63

Nogara, B. 10, 80 n. 43, 95 n. 9, 96

Norden, E. 96

O

Oliverio, G. 49

Olzscha, K. 96 n. 14, 118

Oppenheimer, F. 135 n. 11

P

Pachtère, F.-G. de 128

Pais, E. 34

Pallottino, M. 23, 27, 33, 36, 37 n. 49 et n. 50, 42, 46-47, 49, 52, 53 n. 52, 54-57, 96 n. 14, 101-102, 118, 127, 148, 149, 155 n. 38, 163

Paquet, A. 135 n. 13-15

Pareti, L. 44, 112

Paribeni, R. 24, 40

Pasquali, G. 102

Patroni, G. 24

Pauli, C. 10, 11, 93 n. 2, 94-96, 100

Pellegrini, G. 24

Perks, E. 72

Pernier, L. 24, 42

Perrot, G. 85, 89-90

Pesditschek, M. 11, 151-163, 187

Pfister, C. 122

Pigorini, L. 26, 40 n. 11, 47

Pilla, L. 171

Pisistratides 33

Poggi, V. 100

Ponchon, R. 68, 180

Pottier, E. 84 n. 50, 128

Prayon, F. 107, 108 n. 3 et n. 6

Pröhle, G. 79

Properce 31

Q

Quagliati, Q. 24

R

Randall-MacIver, D. 153

Rava, L. 19 n. 16

Regnault Desroziers, P. 72 n. 16

Reinach, S. 68, 78, 84 n. 50, 85-90, 129, 168 n. 17, 170 n. 31

Reinach, T. 78

Rellini, U. 49, 55

Rey, S. 11, 121-130, 166 n. 4

Ribezzo, F. 97 n. 18, 98

Ricci, C. 19, 31, 45

Rix, H. 96 n. 14, 102, 156 n. 46

Rizzo, G. E. 47

Robiquet, P. 72 n. 18

Roccaglia, E. 175

Rodenwaldt, G. 110, 115 n. 76

Rolland, R. 126

Rosenberg, A. 113, 136

Rumpf, A. 108 n. 6, 109, 115

S

Sassatelli, G. 175

Savignoni, L. 24, 40

Savinio, A. 36

Schachermeyr, F. 11, 113 n. 43, 151-163, 187

Scheil, père J.-V. 78 n. 26

Schliemann, H. 26

Schuchhardt, C. 109, 115, 133 n. 2

Schulten, A. 124

Schulze, W. 27, 115 n. 76

Schnetz, J. 111 n. 31 et n. 32, 114-115

Sergi, G. 176 n. 60-62, 177-178

Setälä, E. 80 n. 40, 81

Sigwart, G. 98

Simonelli, N. 16

Siphniens 33, 36

Sironi, M. 35

Sittig, E. 96, 110, 111 n. 31 et n. 32, 114-115

Sommer, F. 115 n. 76, 118

Spano, N. 49

Spengler, O. 141, 148, 155 n. 38 et n. 67

Staline, J. 136-137

Stefani, E. 23 n. 17, 31

Stefanini, G. 172 n. 46

Steinbauer, D. 156 n. 48 et n. 49

Stroux, J. 97

Studniczka, F. 109, 115 n. 76

T

Tanaquil 141 n. 41

Taramelli, A. 24

Tarquin l’Ancien 146

Thomsen, V. 169

Tibère 142 n. 49

Tite-Live 27

Toesca, P. 43, 46, 59-60

Torlonia (famille) 127

Torp, A. 94 n. 7 et n. 8, 95-96, 98, 100

Trombetti, A. 80 n. 44, 97-98, 101

V

Vámbéry, A. 79 n. 39

Vannucci, A. 28

Varron 30

Vendryes, J. 83 n. 45, 84

Verrier, P. 78 n. 25

Vetter, E. 96 n. 14, 97 n. 18, 99, 102 n. 29, 103

Vulca 30, 33 n. 24, 34, 36-37, 185 W

Wade-Gery, H. T. 152 n. 8

Waser, O. 134, 135 n. 10

Weege, F. 109 n. 19, 110, 111 n. 31 et n. 32, 113-115

Weinreich, O. 111 n. 31 et n. 32, 114

Wilamowitz-Möllendorff, U. von 26, 115 n. 76

Wilmanns, E. 157, 158 n. 60 et n. 61

Winckelmann, J. J. 29, 36

Wirth, H. 138 n. 24

Z

Zahn, R. 115 n. 76

Zannoni, A. 127, 175

© Ausonius Éditions, 2015

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search