Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books Ausonius Éditions Études Scripta anatolica L’Apollon Propylaios d’Eumeneia e...

Scripta anatolica

 | 
Patrice Brun

La religion

L’Apollon Propylaios d’Eumeneia et les theoi propylaioi

Guy Labarre

Texte intégral

 • 1 1895, 374, no 196 (IGR, IV, 742) : Τι(βέριον) Κλαύδιον. Τρύφωνος υἱὸν, Κυρίνα. Ἀθηνόδοτον [Φ]ιλ[α] (...)
 • 2 Tod 1904/1905, 28, no 1 : Ἀπόλλωνι Προττυλαίω Ἀχιλεὺς εὐζάμενος ἀνέθηκεν.
 • 3 Drew-Bear 1978, 66, no 1 : Ἀπόλλωνι [Προττυλαίῳ]
 • 4 Ramsay 1895, 374, no 195 : Πριμιγένης Ἀπόλλωνι Προπυλαίῳ εὐχήν 1913, 62-72 ne connaît aucune des i (...)
 • 5 Drew-Bear 1976, 260, no 15 (Petzl 1994, no 104) : [Ἀπόλλωνι Προπυ]λαίω [Ἐπ]ιτύν[χ]ανος κολαζόμενος (...)
 • 6 Buckler et al. 1926, 66, no 187 : [Ἀλέξ]ανδρος [Σω]σιπάτρου [θε]ῷ Ἀπόλ[λ]ωνι Προπυλέῳ εὐχήν· εὐχαρ (...)
 • 7 BEp. 1953, 129 : Γάϊος Σκύμνου Ἀπόλλωνι Προπυλαίῳ εύχήν.
 • 8 La double hache est représentée sur les stèles publiées par Tod 1904/1905, Ramsay 1895, no 195, Bu (...)

1Πάντη δέ τοι οὔνομα πουλύ, “sous bien des noms, on t’invoque en tous lieux” dit Callimaque dans son Hymne à Apollon (70). À Eumeneia, Apollon est Propylaios. Sept inscriptions le font connaître sous ce nom et nul doute que d’autres parviendront à notre connaissance à l’avenir. Un prêtre du dieu est cité dans une inscription honorifique trouvée par W. M. Ramsay sur le site de la ville antique (Işıklı)1. Deux dédicaces ont été exhumées au même endroit, l’une en 1903 par A. J. B. Wace2, l’autre en 1978 par Th. Drew-Bear3. Deux autres dédicaces viennent du village de Koçak au Nord-Est de la petite ville de Çivril dans la plaine occidentale d’Eumeneia : la première a été trouvée en 1887 par Ramsay4 et l’autre en 1976 par Drew-Bear5. À Emircik, au Sud-Est de Koçak et au Sud-Ouest d’Işıklı, W. H. Buckler, W. M. Calder et C. W. M. Cox en ont copiée une autre6. Enfin, J. et L. Robert ont attribué à Eumeneia une pierre errante trouvée à Istanbul lors des fouilles menées entre Ste Irène et Ste Sophie7. Cette stèle adressée à Apollon Propylaios avait été apportée de Phrygie à une époque indéterminée. Ces inscriptions révèlent peu de choses sur le culte d’Apollon Propylaios dans la cité. Cependant l’iconographie des stèles montre que la double hache était l’attribut essentiel du dieu et cette représentation sur la stèle errante trouvée à Istanbul a permis d’en identifier l’origine8. Les monnaies d’Eumeneia apportent-elles d’autres renseignements ? Quant à l’épithète Propylaios, quelle est sa signification ? Permet-elle de déduire où se trouvaient les lieux de culte ou correspond-elle seulement à la fonction du dieu ? Selon la réponse, il sera possible d’émettre une hypothèse sur la localisation des lieux de culte consacrés à Apollon Propylaios dans la cité d’Eumeneia.

Les images d’Apollon Propylaios dans les monnaies d’Eumeneia

 • 9 BMC Phrygia, 12 à 19 ; SNG Copenhagen, 382 ; SNG von Aulock, 3583, 8366 ; SNG München, 203. Voir a (...)
 • 10 SNG Tübingen, 4010.
 • 11 BMC Phrygia, 41 à 43 ; SNG Copenhagen, 394 ; SNG von Aulock, 3590 ; SNG München, 207 ; Burnett et (...)
 • 12 BMC Phrygia, 47-49.
 • 13 Drew-Bear & Naour 1990, 1935. Voir aussi Lambrinudakis, LIMC, II-1, no 486 à 491 qui présente quel (...)
 • 14 Comme l’avait déjà fait Ramsay 1895, 374, suivi par Tod 1904/5, 29. Robert 1955, 160 n. 1, affirme (...)
 • 15 BMC Phrygia, 50-51. Sur une monnaie d’Antonin le Pieux (BMC Phrygia no 56-57), ce n’est pas une bi (...)
 • 16 BMC Phrygia, 59 ; SNG Copenhagen, 396 ; SNG von Aulock, 3595.
 • 17 SNG Copenhagen, 397 ; SNG von Aulock, 3597.
 • 18 La comparaison peut être faite avec les monnaies de Thyatire. Au revers d’une monnaie des iie-iiie(...)
 • 19 BMC Phrygia, no 42-43 et 49 ; SNG Copenhagen, 394 ; SNG von Aulock, 3591 ; SNG München, 207. Cf. H (...)

2Des monnaies d’Eumeneia des iie-ier siècles a.C. (après 133) montrent au droit la tête d’un jeune Dionysos ceint d’une couronne de lierre et d’un diadème, et au revers un ensemble de symboles apolliniens : un trépied avec trois étoiles, un serpent enroulé autour d’une double hache à gauche et un rameau de laurier avec des bandelettes à droite9. Une monnaie de la même période montre, quant à elle, au droit le buste drapé de la “Stadtgöttin” Eumeneia, et au revers uniquement la double hache10. Une représentation différente se trouve sur les monnaies datant du règne de Néron11 et du règne de Domitien12. Au revers, Apollon, debout, nu, tient un corbeau dans la main droite, et une double hache dans la main gauche. Les légendes monétaires n’indiquent pas qu’il s’agit d’Apollon Propylaios, mais la bipenne suffit à l’identifier13. Il faut donc reconnaître un Apollon chevauchant14 sur des monnaies de Domitien15, de Marc Aurèle16 et de Géta17, qui montrent au revers un dieu cavalier allant à droite portant sur l’épaule une bipenne18. Le symbole de la double hache, avec un serpent entouré autour du manche, était aussi utilisé comme contremarque par la cité d’Eumeneia19.

 • 20 Apollon Tarseus et Apollon Bozenos en Méonie, Apollon Tyrimnos à Thyatire, Apollon Nisyritès en Ly (...)
 • 21 Keil & von Premerstein 1911, 101 ; Nilsson 1967, 276. Selon Nilsson 1967, 277, la bipenne a pu ser (...)
 • 22 Cf. D’Arcy W. Thompson 1936, 159-164 ; Bodson 1978, 95-96. Voir aussi LIMC, II-1, no 360, 421, 454 (...)
 • 23 Hesiodi carmina, texte établi par A. Rzach, Teubner, 1958, no 123 (148) : Τῆμος ἄῥ ἄγγελος ἦλθε κό (...)
 • 24 Sur les oracles de la Pythie, 22 (405 c), texte établi et traduit par R. Flacelière (CUF). Voir au (...)
 • 25 4.15, texte établi et traduit par Ph. E. Legrand : “Les Métapontins racontent qu’Aristéas en perso (...)
 • 26 Hymne à Apollon, 65-68, texte établi et traduit par E. Cahen, (CUF) : “Phoibos encore à Battos dés (...)
 • 27 IMagn. no 17. Cf. Detienne 1998, 219. Conformément à l’oracle d’Apollon de Delphes, des Magnètes a (...)

3La double hache est un symbole ancien, présent dans la religion hittite et crétoise. En Asie Mineure, elle est devenue un attribut commun à de nombreuses divinités et elle témoigne d’une influence indigène ancienne20. Tenue à l’origine par un dieu masculin ouranien, elle symbolise vraisemblablement la foudre, instrument de la puissance divine21. Sur les monnaies datant du règne de Néron, on voit Apollon tenant dans une main la bipenne, mais aussi, dans l’autre, un corbeau22. Cet oiseau est un messager d’Apollon. Hésiode indique dans un fragment d’un de ces poèmes que le dieu fut averti des amours de Coronis et d’Ischys par un corbeau, et une scholie à Pindare précise qu’Apollon, mécontent, changea sa couleur blanche en couleur noire23. Mais Apollon se servait aussi de cet oiseau fatidique pour faire connaître ses décisions, comme l’explique Plutarque : “Nous qui croyons que ce dieu se sert de la voix des hérons, des roitelets et des corbeaux pour donner des signes de sa volonté, nous ne demandons pas pourtant à ces oiseaux, parce qu’ils sont les messagers et les hérauts des dieux, d’exprimer chaque chose d’une manière éloquente et savante”24. Selon Hérodote, c’est sous la forme d’un corbeau qu’Aristéas de Proconnèse aurait introduit le culte apollinien à Métaponte25. Le corbeau apparaît également dans des mythes de fondation, comme le rappellent Callimaque pour la fondation de Cyrène26 et une inscription de Magnésie du Méandre27. La présence du corbeau auprès d’Apollon sur des monnaies d’Eumeneia n’est donc pas fortuite : elle rappelle certainement une légende, qui est en relation avec la fondation de la cité et avec la naissance du culte d’Apollon en ce lieu, dans laquelle l’oiseau fatidique fut le messager du dieu.

L’épithète Propylaios

 • 28 Ramsay 1895, 356 et 374.
 • 29 Σμυρναικὸς πολιτικός, 233, éd. G. Dindorf. Buresch 1889 IX, 86. Voir la traduction de Behr 1981 : (...)
 • 30 Höfer 1902-1909, III-2, 3133. L’article de Radke 1957 n’est qu’un condensé des références et des a (...)
 • 31 Schmidt 1861 s.v. ἀγυιεύς.
 • 32 ΕΘΝΙΚΩΝ, éd. A. Meinecke, s.v. é Ἀγυιά.
 • 33 Cook 1925, I, 160-166 et III-2, 1120 ; di Filippo Balestrazzi 1984, 327-332.
 • 34 4.50.5, trad. et notes Cl. Montdésert ; 2e éd. revue et augmentée par Plassart 1949.
 • 35 Hesychius Alexandrinus Lexicon, s.v. προπύλαιον. Voir aussi ἀντήλιοί θεοὶ οἱ πρὸ τῶν πυλῶν ἰδρυμέν (...)
 • 36 Dem. 47.26. Voir aussi FGH, III-B, 111, no 40 : le fragment de Philochore rapporté par Harpocrate (...)
 • 37 Histoires variées, 2.41.
 • 38 Chamoux 1996, 44-45. Sur Hermès et les piliers hermaïques, voir Siebert, LIMC, V-1, 286-288 (sur l (...)
 • 39 CIG, III, 4301 ; BCH, 18, 1894, 390-395 ; cf. BEp., 1958, 100 : Σωσικλ[ῆ]ς Νικαγόρα Ἄμιος ἐπιστ[ατ (...)
 • 40 Paus. 1.22.8. Par comparaison, le pilier hermaïque à l’angle des propylées du sanctuaire d’Apollon (...)
 • 41 Chamoux 1996, 37 n. 2. Voir aussi M. Casewitz et J. Pouilloux, CUF, 1992, qui traduisent : “Propyl (...)
 • 42 V., 875.
 • 43 Ἀθηνᾶ, 16, éd. G. Dindorf, 1829 (réimpr. 1964) : φαίνεται τοίνυν Ἀπόλλωνος μὲν καὶ Ἀρτέμιδος προνο (...)
 • 44 8.31.

4Ramsay croyait qu’Apollon Propylaios était un “Apollo-before-the-gates” ou “in front of the gates”28. C’est également la définition que l’on trouve dans le dictionnaire Liddell - Scott - Jones : “before the gate, of the statues of gods”. On imaginait donc les statues du dieu devant les portes de la ville. En fait, l’interprétation des sources littéraires a donné lieu à une confusion dans l’interprétation du mot Propylaios. Ainsi K. Buresch citant Aelius Aristide n’a pas vu que Aguieus est l’épithète d’Apollon : ό δὲ δή πρὸ θυρῶν κόσμος ἀντὶ Ἀπόλλωνος ἀγυιέως (σικ) προπύλαιος τῇ πόλει Μέλης, ὁ ἐπώνυμος διωρυχὴν Νυμφῶν ἐκ πηγῶν εἰς θάλατταν, κτλ. En fait, Aristide fait une comparaison : l’ornement se trouve devant les portes, à l’entrée de la cité, semblable à un Apollon Aguieus29. Le mot propylaios, qui se rapporte à κόσμος, n’a pas ici un sens religieux. La confusion se retrouve chez O. Höfer citant une scholie à Euripide : “Im Scol. Eur. Phoen. 631 ist προπύλαιος die Erklärung zu Ἀγυιεύς mit der Erlaüterung πρὸ τῶν πυλῶν ἵστασαν ἀγάλματα τοῦ Ἀπόλλωνος ὡς ἀλεξικάκου καὶ φύλακος τῶν ὀδ ων”30. Mais comme l’expliquent Hesychius31 et Étienne de Byzance32 pour le mot aguieus, il s’agit d’une colonne qui se trouve devant une porte. En fait, l’autel ou la colonne sont dans la rue, et Apollon Aguieus est le protecteur des rues33. On ne saurait le confondre avec Apollon Propylaios dont le rôle était différent. Höfer cite aussi un passage de Clément d’Alexandrie. Mais il n’y a rien qui fasse allusion à un dieu Propylaios dans Le Protreptique : “Ne sont-ils pas, en effet prodigieux, ces gens qui s’adressent à des pierres, puis les placent encore devant leurs portes comme si elles pouvaient faire quelque chose ? Ils adorent Hermès comme dieu, tout en dressant comme portier l’image du ‘ Protecteur des rues’(καὶ τὸν Ἀγυιέα θυρωρὸν ἱστάντες)”34. Le témoignage d’Hesychius, qui propose de définir προπύλαιον par le mot πρόθυρον, était cité également en référence, entretenant ainsi la confusion35. En fait, dans les exemples concernant Hermès cités par Höfer, il faut différencier les cas dans lesquels le lieu où se trouvait la statue du dieu est précisé et ceux où il s’agit de l’épiclèse divine. Ainsi, Démosthène mentionne un Hermès “de la poterne” dans les murs du Pirée (τὸν Ἑρμῆν τὸν πρὸς τῇ πυλίδι)36. Élien rapporte que Xénocrate de Chalcédoine, en rentrant chez lui, laissa sa couronne d’or, prix de sa victoire, sur l’Hermès placé devant les portes (τῷ Ἑρμῇ τῷ πρὸ τῶν θυρῶν)37. Il faut lire dans l’inscription de Pergame sur un Hermès-pilier, “l’Hermès que Pergamios a fait ériger devant la porte” Ἑρμᾶν τὸν πρὸ πυλῶν εἵσατο Περγάμιυς), comme l’a montré F. Chamoux38. Ce dernier critique à juste titre la tradition, qui, depuis A. Conze, a considéré l’expression τύν πρὸ πυλ~ ων comme l’équivalent de τὸν Προπύλαιον: “c’est oublier — dit-il — qu’une épiclèse, toujours spécifique, existe en soi et ne peut pas être remplacée par une formule équivalente”. En revanche, Propylaios est une épiclèse dans la dédicace d’un épistate rhodien envoyé à Kastabos puis dans l’île de Megistè39. Il s’agit aussi d’une épithète divine pour l’Hermès que l’on nomme Propylaios mentionné par Pausanias40. Fr. Chamoux pense que “l’épiclèse Propylaios (Propylaia) indique seulement l’emplacement de la statue”41, mais, en réalité, l’indication du lieu est précisé par Pausanias : κατὰ τὴν ἔσοδον αὐτὴν ἤδη τὴν ἐς ἀκρὸπολιν Ἑρμῆν ὅν Προπύλαιον ὀνομάζουσι καὶ Χάριτας. L’Hermès et les Charites étaient immédiatement à l’entrée de l’Acropole. L’épiclèse renvoie donc à la fonction du dieu, celle de gardien de l’entrée du sanctuaire. Un vers d’Aristophane montre bien qu’il faut distinguer si propylaios est une épiclèse divine, s’il désigne la fonction du dieu ou s’il indique un lieu : Ὦ δέσποτ' ἄναξ, γε~ιτον Ἀγιηεῦ, τοὐμοῦ προθύρου προπύλαιε42. Aguieus est l’épiclèse du dieu invoqué comme maître et seigneur, et propylaios correspond à sa fonction de gardien du lieu, le vestibule (prothyros). Un passage d’Aelius Aristide définit le mot propylaios comme une fonction dévolue à Apollon et Athéna43. C’est aussi à une fonction que renvoient les qualificatifs employés par Diogène Laerce à propos d’Hermès, appelé Πομπαῖον, Πυλα~ιoν καὶ Χθόνιον44.

 • 45 “Propylaia”, Lexicon, 3133, suivi par Radke 1957, 835.
 • 46 Lexicon, 3136, suivi par Radke 1957, 836.
 • 47 CIG, II, 3028 ; I. Ephesos, 3216 (sur un sarcophage trouvé près de Tire) : τούτου φέσῳ ἐργάται προ (...)
 • 48 Robert 1977, 95 n. 30.
 • 49 Kaibel 1878, no 1034, lisait [β]ρο[το]λοι[γό]ν. Mais Mordtmann 1881, 263 a reconnu le mot πρ[οπ]ύλ (...)
 • 50 Newton 1865, I, 124. Il est certain qu’il s’agit de cette inscription puisqu’il dit p. 354 n. 55 : (...)

5La confusion se retrouve dans l’interprétation de certains témoignages épigraphiques. O. Höfer écrit à propos d’une inscription d’Halicarnasse (CIG, II, 2661) : “Die Statue einer Artemis Propylaia stand neben der des Apollon an einem Tore”45. Mais le lieu de trouvaille de l’inscription n’est pas précisé et les trois premiers vers disent : Νόσσος Μυρμιδόνος κούραν Διὸς ἄνθετο παῖδα Ι Ἄρτεμιν εὐόλβῳ τῷδε παρὰ προπύλῳ Ι Φοίβῳ Ἀγυεῖ κτλ. En réalité, Artémis ne porte pas l’épiclèse Propylaia. Sa statue est placée avec celle d’Apollon Aguieus très heureux près du propylon. Poséidon n’est pas non plus Propylaios46 dans une inscription d’Éphèse47, car les ouvriers, auxquels le soin du tombeau est confié, “avaient leurs ateliers dans un propylée près duquel se trouvait une statue de Poséidon ou devant les portes”48. À propos d’une inscription de Gallipoli, Höfer précise : “Vor den Toren von Kallipolis auf dem thrakischen Chersonnes stand eine Statue des Apollon mit Bogen und Pfeil”. Il suit ainsi le commentaire de Buresch : “Vor das Stadttor gehört überhaupt ein Apollo”49. En fait, dans cet oracle provenant sans doute de Claros, il est écrit : στῆσαι δὲ νυ κ[α]ὶ προ[π]ύλαιον τοξοφόρον Φοῖβον, λοιμοῦ ὐποσευαντῆρα. L’oracle prescrit de dresser une statue de Phoibos protégeant les entrées, armé de l’arc, parce qu’il a chassé la pestilence. C. T. Newton, qui a vu le premier cette inscription, indique : “In the town I found an inscription, partly in Epic and partly in Iambic verse, on the drum of a column set upright in the ground at the door of a mosque”50. L’inscription se trouvait sur le tambour d’une colonne qui fut remployée. Ni le texte, ni le lieu où fut découvert le support sur lequel il était inscrit, n’indiquent son emplacement.

 • 51 Pugliese Carratelli 1963-1964 : II b, 18-19, πάσαις δ'ἀμφὶ πύλαις Κλαρίου τεμενίξατε Φοίβου τόξοις (...)
 • 52 von Aulock 1979, 1118 à 1120 (Commode), 1144 à 1151 (Septime Sévère), 1196 à 1198 (Caracalla), 127 (...)

6En fait, la fonction des theoi propylaioi était plus particulièrement d’assurer une protection magique et prophylactique des entrées, de faire fonction de gardien des portes contre les puissances néfastes. Apollon Propylaios avait pour vocation de défendre la cité contre les puissances extérieures néfastes, qu’il s’agisse d’ennemis ou de maladies. À Hiérapolis de Phrygie, un oracle de l’Apollon de Claros, au temps de l’épidémie de 165 p.C., recommanda de consacrer à toutes les portes, dans un temenos, une statue d’Apollon Clarios pourvu de flèches destructrices de maladies51. À Gallipoli en Chersonnèse de Thrace, Apollon, tenant son arc et sa flèche, jouait le même rôle. À Cremna de Pisidie, de très nombreuses monnaies montrent, au revers, Apollon Propylaios armé de son arc et d’une flèche, prêt à tirer52.

La localisation des lieux de culte

 • 53 Pugliese Caratelli 1965 : ἀλεξίκακος (Apollon, Héraclès, Hermès, Poséidon, Zeus), ἀποτρόπαιος (Apo (...)
 • 54 Pugliese Caratelli 1965, 10 où on lit encore : “i disagi che potavano derivarne erano lieve cosa d (...)
 • 55 Levi & Pugliese Carratelli 1961-1962, 580 no 9 ; IK, 28-2 Iasos, no 233. Cf. Robert 1969, 1504 ; P (...)
 • 56 IK, 28,2-Iasos, no 234. Cf. Robert 1969, 1504.
 • 57 Susini 1952-1954, 341-343, no 1 : Κρατίδ[αμος] Κρατιδάμου ἐπιστατήσας ᾠκοδ[όμη]σε καὶ ἐστέγασε τὸν (...)
 • 58 BEp. 1958, 460, contra Susini 1952-1954, 343 : “forse presso lo stesso πυλών del πυργός ”. Les Rob (...)
 • 59 LSCG Suppl., no 115 (datée de la fin du ive siècle a. C.), A, 4-7 : [ἄ] κα ἐπὶ τᾶμ γᾶν ἢ ἐπὶ τᾶμ π (...)
 • 60 Pugliese Caratelli 1965, 7 ; cf. Ebner 1966, 333 : cippe avec inscription Ζηνὸς AN[- - - ]IORIO.
 • 61 Krinzinger 1994, 38. Voir aussi Morel 1999, 13.
 • 62 Athénée, 8.337 c-d ; Gow 1965, no VIII, 38 : ἐν τεμένει καθίσας τινί ὃ πρὸ τῶν πυλῶν ἧ κατὰ τύχην (...)

7G. Pugliese Caratelli a dressé la liste de ces nombreuses divinités qui possédaient cette fonction sous diverses épithètes et croit que les lieux de culte consacrés aux theoi propylaioi se trouvaient devant les portes53. Selon lui, les prescriptions rituelles imposées dans un sanctuaire devant une porte (“un τέμενος innanzi ad una porta”) n’auraient pas limité les passages, parce que les interdictions étaient en faible nombre et que les purifications étaient simples à réaliser54. Sur quels témoignages s’appuyaitil ? À propos d’une inscription d’Iasos, découverte à l’extérieur de l’enceinte murale sur un bloc d’une des plus hautes rangées du bastion, à droite de la porte orientale, sur laquelle on lit “borne du temenos de Zeus très Grand”, il conclut que “le temenos se trouvait devant la porte” et se demande “si l’on ne recourait pas à la consécration de temenè devant les portes d’une cité comme une forme efficace de défense contre les puissances extérieures hostiles”55. En fait, la borne d’Iasos a vraisemblablement été remployée, puisqu’une autre borne d’un domaine de Zeus Megistos a été retrouvée sur un autre point du territoire de la cité56. Selon Pugliese Caratelli, les témoignages les plus explicites concerneraient Megistè, Cyrène et Velia. Mais, pour la première57, avec J. et L. Robert, on peut penser que les statues étaient “dans le πύλων même, comme celles de la porte avec des niches ou autre installation dans ce portail”, le caractère des deux divinités convenant à un tel culte58. Pour la seconde, la loi sacrée de Cyrène prescrit de faire un sacrifice purificateur en cas d’épidémie à Apollon Apotropaios “devant la porte”, ἔμπροσθε τᾶμ πυλᾶν59. Il est vraisemblable qu’il s’agit d’une porte de la cité, mais le document n’indique rien sur la situation du sanctuaire d’Apollon Apotropaios par rapport à celle-ci. Enfin à Vélia, la mention d’une borne de Zeus découverte “subito fuori della porta ad arco”, désigne en fait la Porta Rosa, porte interne qui sépare les parties nord et sud de la ville60. Selon F. Krinzinger, “sicuramente non ha le funzioni di una porta dellà città che separa un ‘ fuori’da un ‘ entro’”61. De ces trois exemples, aucun n’atteste l’existence d’un sanctuaire devant la porte extérieure d’une cité. Pugliese Caratelli s’appuie aussi sur un fragment de Machon cité par Athénée : “di un Τέμενος, comune a Zeus e Poseidon (Ζηνοποσειδώνος) ‘inanzi alle porte’ di un città della Caria (?) parla un frammento di Machon”62. Le temenos est situé en effet à l’extérieur, mais il ne s’étendait pas “devant” la porte stricto sensu. Il n’était pas un lieu de passage permettant d’accéder à la ville.

 • 63 Épigrammes, 24 ; traduction E. Cahen (CUF).
 • 64 4.33.3 : Ἰόντι δὲ τὴν ἐπ' Ἀρκαδίας ἐς Μεγάλην πόλιν ἐστὶν ἐν ταῖς πύλαις Ἑρμῆς τέχνης τῆς Ἀττικῆς.
 • 65 5.4.4 : προαποθανόντος δὲ Αἰτωλοῦ θάπτουσιν αὐτὸν οἱ γονεῖς ἐν αὐτῇ ποιησάμενοι τῇ πύλῃ τὸ μνῆμα, (...)
 • 66 Charitonidis 1960. Charitonidis relève la présence d’une niche dans le mur gauche derrière la Port (...)
 • 67 Maier 1961, 93-104, rassemble les exemples de Thasos, de Priène, de Gortys d’Arcadie. Pour Priène, (...)
 • 68 Picard 1962. Voir notamment le chapitre 1 sur le rôle cultuel des portes sacrées de l’enceinte. Pi (...)
 • 69 Picard 1962, 38, 46-56, 65-66. IG, XII, 8, 265 et 356.
 • 70 Picard 1962, 85-87, 100-101, 113-147, 149-176. Voir aussi Pouilloux 1954, 35.

8En réalité, statues, reliefs, niches cultuelles, étaient placés dans les passages des portes ou près des portes. Plusieurs témoignages littéraires le montrent. “Je suis là, moi le Héros, à la porte d’Aiétion l’Amphipolitain, petite statue dans un vestibule (ἴδρυμαι μικρῷ μικρὸς ἐπὶ προθύρῳ)” écrit Callimaque dans une épigramme63. Pausanias indique la présence dans les portes d’un Hermès de style attique, à la porte d’Arcadie, vers Mégalopolis64. Il montre aussi qu’à Élis, le héros Aitôlos fut enterré à l’emplacement de la porte qui conduit à Olympie et au sanctuaire de Zeus, car une prédiction (κατὰ μαντείαν) interdisait d’enterrer le cadavre à la fois hors de la ville et à l’intérieur65. On trouve d’autres exemples en Grèce depuis l’époque mycénienne, ainsi que l’ont montré S. Charitonidis66, F. Maier67 et Ch. Picard68. L’exemple thasien, développé par ce dernier, permet de comprendre comment les lieux de culte étaient disposés aux portes extérieures des cités. Picard a relevé l’existence de niches vides à la Porte du Silène, et à la Porte de Dionysos et d’Héraclès. La niche, dit-il, “pouvait rester vide de toute effigie, recueillant ainsi peut-être à l’occasion les offrandes des passants”. À la Porte de Dionysos et d’Héraclès, on trouvait dans le passage, sur le côté Est, un basrelief représentant Héraclès agenouillé en position d’archer et une inscription relative à la location du jardin d’Héraclès. Elle aurait remplacé, dès l’Antiquité, un relief perdu de Dionysos. Le relief d’Héraclès et l’inscription étaient séparés par la niche. Ils étaient soulignés par une autre inscription : Ζηνὸς και Σεμέλης καὶ Ἀλκμήνης τανυπέπλο ἐστ~ασιν παῖδες τῆσδε πόλεως φυλαφοί69. Dionysos et Héraclès étaient les dieux protecteurs du passage. Du côté Ouest, un bas-relief malheureusement perdu lors de son transport à Istanbul, représentait un cortège bacchique. À la Porte du Silène, on trouvait, sur le côté gauche en entrant dans la ville, un Silène au canthare. Le relief le représentait marchant en direction de la ville. Une niche, de dimensions réduites, était sculptée près du Silène “afin de recueillir les menues offrandes de la piété des arrivants”. Le Silène devait avoir un rôle prophylactique et protecteur. En trois autres endroits, des sculptures étaient visibles sur les piliers des portes : à la Porte de la déesse en char, à la Porte dite de Sémélé-Thyoné où un cortège conduit par Hermès Psychopompe était représenté, et à la Porte de Zeus où le dieu assis tenait un aigle, une déesse ailée se tenant à ses côtés70. C’est pourquoi, à Gallipoli en Chersonnèse de Thrace, la statue d’Apollon, tenant son arc et sa flèche, n’était certainement pas devant une porte comme l’ont cru Buresch puis Höfer, mais plus vraisemblablement dans un passage d’une porte.

 • 71 Dunant & Pouilloux 1958, no 404 et Pl. LV, 228.
 • 72 Picard 1921, 93 ; Picard 1962, 27.
 • 73 Roux 1955, citation p. 359. Voir aussi Pouilloux 1954, 253-255.
 • 74 1.38.6.
 • 75 Cf. Mitford, 1966, 471-490. Il publie quatre dédicaces trouvées en Cappadoce et datant du iie sièc (...)

9À Thasos, les fouilles ont révélé également l’existence d’un autel consacré à Athéna Propylaia qui ne se trouvait pas dans une des portes de l’enceinte murale, mais dans un passage près de l’agora. Sur une base de marbre, trois membres formant un collège de théores avaient fait une dédicace à cette divinité71. Pour Picard, le passage correspond à une ancienne entrée d’un prytanée partiellement détruit72. G. Roux est d’un avis différent. Il renonce à définir le passage, préférant souligner son caractère sacré et l’importance de son emplacement : c’était un point de la cité reliant un quartier de l’agora aux sanctuaires voisins. Mais il affirme : “nous ignorons si le ‘propylon’ dont l’épithète d’Athéna laisse supposer l’existence se confond avec le passage lui-même”73. En fait, l’épiclèse divine renvoie à la fonction de protectrice et ne définit pas le lieu dans lequel la base était placée. Il faut donc différencier la fonction du dieu, celle de gardien des entrées, et l’emplacement où se trouvaient les statues du dieu, ses autels et ses sanctuaires, qui n’étaient pas uniquement aux entrées. À Éleusis, Pausanias signale l’existence d’un temple d’Artémis Propylaia et de Poséidon Patros74. Les dédicaces adressées à ces divinités étaient placées dans leurs sanctuaires qui ne s’étendaient pas sur les points de passage. De multiples offrandes, statues et ex-voto auraient encombré ces passages. C’est le cas pour nos dédicaces à Apollon Propylaios, comme pour celles adressées à d’autres dieux propylaioi75.

 • 76 Ramsay 1895, 242-243 et 374.
 • 77 Ramsay 1895, 356. Il s’appuyait sur une inscription d’Eumeneia, p. 375 no 197 (voir Lane 1971, no  (...)
 • 78 Ramsay 1895, 356 et 374. À nouveau p. 356, il affirme que “Apollo ‘before-the-gates’ was merely Me (...)
 • 79 Étienne de Byzance, s.v. Εὐμένεια, πόλις Φρυγίας, Ἀττάλου καλέσαντος ἀπὸ Εὐμενοῦς τοῦ Φιλαδέλφου. (...)

10À Eumeneia, comme en témoignent les monnaies et les inscriptions, Apollon Propylaios avait un rôle de premier plan. Un grand sanctuaire consacré à ce dieu existait. Selon Ramsay, son culte était établi dans la haute vallée du Méandre avant qu’Eumeneia fût construite et “Attanassos would appear to have been the old Phrygian religious centre of the valley”. Ramsay place ce site à quatre ou cinq miles au Sud-Ouest d’Eumeneia : “Thus a close relation between Eumeneia as the city and Attanassos as the hieron evidently existed”76. En réalité, on ne sait pas où se trouve Attanassos et personne n’a trouvé un hieron à 4 milles du site d’Eumeneia. D’autre part, il voulait qu’Apollon Propylaios ne fût pas un dieu grec. Selon lui, “he was the horseman-god ; and he may be confidently identified with Men Askaenos”77. Il affirme aussi que le dieu “is not the true Greek Apollo, but the Phrygian deity, Men-Sozon-Sabazios”78. Ces commentaires sont à rejeter. Le culte d’Apollon Propylaios a certainement été introduit au moment de la fondation de la colonie pergaménienne sous Attale II79. Les inscriptions ne proviennent pas toutes du site d’Eumeneia (Işıklı). Trois d’entre elles viennent de villages qui se trouvent au Sud de la cité (Koçak, Emircik). Elles ont certainement été déplacées et remployées. Le sanctuaire principal se situait donc dans la ville, mais d’autres temenè, statues du dieu et niches cultuelles devaient se trouver aux entrées à cause de la fonction d’Apollon Propylaios, protecteur et gardien des entrées. Peut-être veillait-il plus particulièrement sur l’entrée méridionale de la ville, puisque de la vallée du Méandre, principal axe de circulation, on atteignait la ville d’Eumeneia par le Sud, parallèlement à son affluent, le Glaukos (Kufu Çay).

Notes

1 1895, 374, no 196 (IGR, IV, 742) : Τι(βέριον) Κλαύδιον. Τρύφωνος υἱὸν, Κυρίνα. Ἀθηνόδοτον [Φ]ιλ[α]λήθη. ιερέα Προπυλ[αίου Ἀπό]λλωνος. Il s’agit sans doute d’une base de statue quoique Ramsay ne dise rien du support de l’inscription.

2 Tod 1904/1905, 28, no 1 : Ἀπόλλωνι Προττυλαίω Ἀχιλεὺς εὐζάμενος ἀνέθηκεν.

3 Drew-Bear 1978, 66, no 1 : Ἀπόλλωνι [Προττυλαίῳ]

4 Ramsay 1895, 374, no 195 : Πριμιγένης Ἀπόλλωνι Προπυλαίῳ εὐχήν 1913, 62-72 ne connaît aucune des inscriptions éditées par Ramsay et par Tod.

5 Drew-Bear 1976, 260, no 15 (Petzl 1994, no 104) : [Ἀπόλλωνι Προπυ]λαίω [Ἐπ]ιτύν[χ]ανος κολαζόμενος [ἀ]νέθηκεν.

6 Buckler et al. 1926, 66, no 187 : [Ἀλέξ]ανδρος [Σω]σιπάτρου [θε]ῷ Ἀπόλ[λ]ωνι Προπυλέῳ εὐχήν· εὐχαρ[ισ]τῶ σοι ὅτι τῆ[ς] πλε<υ>ρᾶς ἄπόν[όν] με ἐτήρησε[ς ?].

7 BEp. 1953, 129 : Γάϊος Σκύμνου Ἀπόλλωνι Προπυλαίῳ εύχήν.

8 La double hache est représentée sur les stèles publiées par Tod 1904/1905, Ramsay 1895, no 195, Buckler et al. 1926 et Drew-Bear 1976 et 1978.

9 BMC Phrygia, 12 à 19 ; SNG Copenhagen, 382 ; SNG von Aulock, 3583, 8366 ; SNG München, 203. Voir aussi des monnaies d’Auguste présentant au revers uniquement le trépied, BMC Phrygia, 36 et Burnett et al. 1992, no 3142 et 1998, no 3142.

10 SNG Tübingen, 4010.

11 BMC Phrygia, 41 à 43 ; SNG Copenhagen, 394 ; SNG von Aulock, 3590 ; SNG München, 207 ; Burnett et al., no 3149. Voir aussi BMC Phrygia, 40 et Burnett et al., no 3150 avec Néron au droit et la double hache au revers.

12 BMC Phrygia, 47-49.

13 Drew-Bear & Naour 1990, 1935. Voir aussi Lambrinudakis, LIMC, II-1, no 486 à 491 qui présente quelques exemples de reliefs ou de monnaies représentant Apollon avec la bipenne.

14 Comme l’avait déjà fait Ramsay 1895, 374, suivi par Tod 1904/5, 29. Robert 1955, 160 n. 1, affirme qu’“à Eumeneia, on peut, je crois, nommer ce dieu cavalier, qui est, dans cette ville, Apollon Propylaios”, mais il ne renvoie pas à ses prédécesseurs et ne donne aucune référence. Voir Drew-Bear & Naour 1990, 1935 n. 88 (avec renvois au BMC Phrygia). Sur les dieux cavaliers à la double hache sur des reliefs, cf. Delemen 1999, 39-40, 46-57, 59-60, et no 290 (Sozon), no 298 (Apollon Lairbenos), no 299 (le même identifié avec Hélios), no 300 et 302 (Apollon Alsenos), no 303 (Apollon Bozenos), no 304 (Apollon Tarsios), no 306 à 311 (Apollon sans épiclèse), no 312 (Theos Karios), no 315 (à Men Na[…]νῳ; l’épithète est nouvelle). Il faut ajouter Ceylan & Ritti 1997, 62 et Taf. 15 (partie supérieure d’une stèle provenant d’une importante maison privée ; le dieu cavalier tenant la bipenne est identifié avec Apollon Karios) et p. 63 et Taf. 16 (statuette, de la fin du iie ou de la première moitié du iiie siècle ; le dieu cavalier tenant la bipenne est identifié avec Apollon Karios : Νεικᾶς Ἀπόλλωνι εὐχήν). Sur l’identification de Theos Karios avec Apollon, cf. Robert 1983a, 59 n. 43. Il proposait de situer son culte, soit à Hiérapolis, soit sur une montagne de Lydie appelée Karios où se trouvait un sanctuaire de Karios. Aucun culte d’Apollon n’a été relevé en ce lieu, cf. Bengisu 1996, 1-36. En revanche, Ceylan & Ritti, 57-67, en rappelant la découverte dans le théâtre d’Hiérapolis d’une statue d’Apollon Kareios (cf. Ritti 1985, 129 et Pl. 22-23) et en publiant une nouvelle dédicace à ce dieu (p. 57 et Taf. 14), ont montré que son sanctuaire se trouvait à Hiérapolis. Les deux reliefs représentant Theos Karios que Robert comparait, l’un édité par Vermaseren, CCCA VII, no 90 et Pl. 60, et l’autre publié par Comstock & Vermeule 1976, no 289, ne font qu’un : cf. Ceylan & Ritti 1997, 62 n. 18 et Delemen 1999, 53 n. 248.

15 BMC Phrygia, 50-51. Sur une monnaie d’Antonin le Pieux (BMC Phrygia no 56-57), ce n’est pas une bipenne que Nikè tient dans sa main droite, tandis qu’elle conduit un buffle de sa main gauche, mais un couteau pour le sacrifice (SNG von Aulock, 3594).

16 BMC Phrygia, 59 ; SNG Copenhagen, 396 ; SNG von Aulock, 3595.

17 SNG Copenhagen, 397 ; SNG von Aulock, 3597.

18 La comparaison peut être faite avec les monnaies de Thyatire. Au revers d’une monnaie des iie-iiie siècles, on voit Apollon Tyrimnos chevauchant au pas et portant la double hache sur l’épaule (SNG Aulock, 3202), alors que sur d’autres, il est montré debout, nu, la chlamyde flottant à l’arrière des épaules (3211, 3221, 3225, 3230). Sur d’autres encore, seule la double hache est représentée (3199, 3200, 3201, 3216).

19 BMC Phrygia, no 42-43 et 49 ; SNG Copenhagen, 394 ; SNG von Aulock, 3591 ; SNG München, 207. Cf. Howgego 1985, no 374 et pl. 15. Mais son commentaire se limite à dire que la double hache est un attribut d’un dieu local, alors qu’il s’agit d’Apollon.

20 Apollon Tarseus et Apollon Bozenos en Méonie, Apollon Tyrimnos à Thyatire, Apollon Nisyritès en Lydie, Apollon Lairbenos dans la vallée du Lycos, Apollon Lykios à Périnthe, Zeus Labrandos en Carie, Zeus Dolichenos en Commagène (la liste n’est pas exhaustive). Cf. Keil & von Premerstein 1911, 101 ; Robert 1946, 61 ; Drew-Bear 1976, 261 n. 562 ; Drew-Bear & Naour 1990, 1934-1935. Dans l’iconographie des monnaies, de nombreuses divinités possèdent l’attribut de la double hache, cf. SNG von Aulock, Index, 245 : aux exemples précédents, on peut ajouter Héphaistos, Men, Sandan, Sozon, des dieux cavaliers, mais aussi les Amazones.

21 Keil & von Premerstein 1911, 101 ; Nilsson 1967, 276. Selon Nilsson 1967, 277, la bipenne a pu servir aussi d’instrument sacrificiel.

22 Cf. D’Arcy W. Thompson 1936, 159-164 ; Bodson 1978, 95-96. Voir aussi LIMC, II-1, no 360, 421, 454, 455, 490, 730 et 808 pour des représentations d’Apollon et du corbeau. Sur les monnaies, on trouve Apollon associé au corbeau en Lydie à Sardes (SNG von Aulock, 3134 et 3135) et à Philadelphie (3058-3059), en Carie à Alabanda (2389, 2394, 2400, 8052) et à Apollonia Salbakè (2486, 2487, 2490), en Lycie à Patara (4383, 4385), en Pisidie à Apollonia Mordiaion (4990), et en Pamphylie à Sidè (8531) et Pergè (4767 à 4771). Voir aussi SNG von Aulock, 6618 (cistophore d’époque impériale) et von Aulock 1979, 61 (Apollonia Mordiaion).

23 Hesiodi carmina, texte établi par A. Rzach, Teubner, 1958, no 123 (148) : Τῆμος ἄῥ ἄγγελος ἦλθε κόρας ἱερής ἀπὸ δαιτύς Πυθὼἐς ἡγαθέην, φράσσεν δ' ἄρα ἔργ' ἀίδηλς. Φοίβω ἀκερσεκόμη, ὄτι Ἴσχυς γῆμε Κόρωνιν Εἰλατίδης, Φλεγύαο διογνήτοιο θύγςτρα. Idem, Schol. Pind., Pyth., 3.52 b : ἱστορεῖται γάρ. ὄτι τὴν Ισχυος μεῖςιν ἐδήλωσεν αὐτῷ ὁ κοῥας' παρὸ καὶ δυσχεράναντα ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ ἀντὶ λευκοῦ μέλανα αὐτὸν ποιῆσαι.

24 Sur les oracles de la Pythie, 22 (405 c), texte établi et traduit par R. Flacelière (CUF). Voir aussi 12 (400 a) où il est dit : “Enfin, si le dieu lui-même, croit-on aime les corbeaux, les cygnes, les loups et les éperviers, on ne lui attribue aucune préférence spéciale pour les grenouilles”.

25 4.15, texte établi et traduit par Ph. E. Legrand : “Les Métapontins racontent qu’Aristéas en personne leur apparut dans leur pays, qu’il leur ordonna d’élever un autel à Apollon et de dresser auprès de cet autel une statue sous le nom d’Aristéas de Proconnèse ; il leur aurait dit qu’ils étaient les seuls Italiotes chez qui Apollon était venu jusqu’alors ; et que lui qui était présentement Aristéas, l’avait accompagné ; en ce temps là, quand il accompagnait le dieu, il était un corbeau”. Ayant consulté la Pythie de Delphes sur la conduite à tenir, les Métapontins se conformèrent à ce qui avait été dit : “De fait, une statue (agalma) qui porte le nom d’Aristéas se dresse aujourd’hui près du monument (bômos) même dédié à Apollon ; tout autour il y a des lauriers ; le monument est érigé sur la place (agora)”.

26 Hymne à Apollon, 65-68, texte établi et traduit par E. Cahen, (CUF) : “Phoibos encore à Battos désigna ma ville au sol fécond, guida, corbeau divin, à la droite du chef, l’entrée de son peuple en Libye, et fit promesse de remettre un jour ses murailles aux mains de nos Rois. Toujours Apollon tient parole”.

27 IMagn. no 17. Cf. Detienne 1998, 219. Conformément à l’oracle d’Apollon de Delphes, des Magnètes attendent en Crète, entre Phaistos et Gortyne, l’apparition de deux corbeaux blancs. Après quatre-vingts ans d’attente, les oiseaux se manifestent. Les Magnètes consultent de nouveau l’oracle par deux fois : ils apprennent qu’ils doivent se rendre en Pamphylie sous la direction du futur archégète Leukippos.

28 Ramsay 1895, 356 et 374.

29 Σμυρναικὸς πολιτικός, 233, éd. G. Dindorf. Buresch 1889 IX, 86. Voir la traduction de Behr 1981 : “An adornment before the gates, like Apollo of the Ways, at the entrance of the city, is the eponymous Meles, a channel of the Nymphs from the springs to the sea…”.

30 Höfer 1902-1909, III-2, 3133. L’article de Radke 1957 n’est qu’un condensé des références et des avis émis par Höfer, et les témoignages littéraires sont rangés sous les titres “Epiklesis des Apollon, des Hermes, des Poseidon, des Herakles”, sans qu’une distinction soit faite entre ce qui est épiclèse, et ce qui ne l’est pas.

31 Schmidt 1861 s.v. ἀγυιεύς.

32 ΕΘΝΙΚΩΝ, éd. A. Meinecke, s.v. é Ἀγυιά.

33 Cook 1925, I, 160-166 et III-2, 1120 ; di Filippo Balestrazzi 1984, 327-332.

34 4.50.5, trad. et notes Cl. Montdésert ; 2e éd. revue et augmentée par Plassart 1949.

35 Hesychius Alexandrinus Lexicon, s.v. προπύλαιον. Voir aussi ἀντήλιοί θεοὶ οἱ πρὸ τῶν πυλῶν ἰδρυμένοι et προστατήριος' τὸν Ἀπόλλωνα οὕτω λέγουσι, παρόσον πρὸ των θυρῶν αὐτὸν ἀφιδρύοντο.

36 Dem. 47.26. Voir aussi FGH, III-B, 111, no 40 : le fragment de Philochore rapporté par Harpocrate précise que neuf archontes ont consacré l’Hermès.

37 Histoires variées, 2.41.

38 Chamoux 1996, 44-45. Sur Hermès et les piliers hermaïques, voir Siebert, LIMC, V-1, 286-288 (sur les fonctions d’Hermès), 374-378 (sur les piliers hermaïques).

39 CIG, III, 4301 ; BCH, 18, 1894, 390-395 ; cf. BEp., 1958, 100 : Σωσικλ[ῆ]ς Νικαγόρα Ἄμιος ἐπιστ[ατή]σας ἔν τε τῶι Κασταβ[ῶι] καὶ ἐπὶ τοῦ πύργου τυῦ ἐν Μέγίστοι Ἑρᾶι. Προπυλαίωι χαριστήριον. Voir Holleaux, Études I, 431 : l’épistate installé à Megistè “commandait la ‘tour’ ou le fort situé dans l’île ; une garnison, formée de citoyens rhodiens ou d’auxiliaires, devait se tenir sous ses ordres”.

40 Paus. 1.22.8. Par comparaison, le pilier hermaïque à l’angle des propylées du sanctuaire d’Apollon à Délos est surnommé “Hermès Propylaios” (J. Marcadé, BCH, 75, 1951, 189 ; A. Hermary, BCH, 103, 1979, 137-149, et GD, 5). Mais la consécration par les Amphictions de la Seconde Confédération d’Athènes (ID, 42) ne livre pas son épithète.

41 Chamoux 1996, 37 n. 2. Voir aussi M. Casewitz et J. Pouilloux, CUF, 1992, qui traduisent : “Propylaios (qui est devant la porte)”.

42 V., 875.

43 Ἀθηνᾶ, 16, éd. G. Dindorf, 1829 (réimpr. 1964) : φαίνεται τοίνυν Ἀπόλλωνος μὲν καὶ Ἀρτέμιδος προνοηθεῖσα ὅπως ἔσονται, Ἡρακλέους δέ ὅπως ἕσται θέος' ταῦτα δὴ καὶ ὁ Ἀπόλλων συνειδὼς τοῖς μὲν ἄλλοις αὐτός ἐστι προπύλαιος, αὐτοῦ δὲ τὴν Ἀθηνᾶν πεποίηται. Behr 1981, XXVII, 25, traduit : “It was clearly her providence that cared for the birth of Apollon and Artemis and the deification of Heracles. And Apollon, conscious of these things, for others is himself the god of the Entrance, but has made Athena to serve in this capacity for him”.

44 8.31.

45 “Propylaia”, Lexicon, 3133, suivi par Radke 1957, 835.

46 Lexicon, 3136, suivi par Radke 1957, 836.

47 CIG, II, 3028 ; I. Ephesos, 3216 (sur un sarcophage trouvé près de Tire) : τούτου φέσῳ ἐργάται προπυλεῖται πρὸς τῷ Ποσειδώνι, l. 3-4.

48 Robert 1977, 95 n. 30.

49 Kaibel 1878, no 1034, lisait [β]ρο[το]λοι[γό]ν. Mais Mordtmann 1881, 263 a reconnu le mot πρ[οπ]ύλ[α]ιον, et il commentait : “eine Statue des Apollon mit Bogen und Pfeilen trug vor der Stadt stand”. Voir aussi Buresch 1889, 81-86. IK- 19 Sestos, no 11 (pour J. Kraus, la statue est “an den Toren”). Cf. Parke 1985, 152-153 ; Graf 1992, 271-272 et 274. Sur les oracles de Claros, comparés à ceux de Didymes, cf. Robert, OMS, V, 606-615.

50 Newton 1865, I, 124. Il est certain qu’il s’agit de cette inscription puisqu’il dit p. 354 n. 55 : “This inscription commences ὁ δᾶμος κατὰ χρησμόν. The metrical lines which follow may therefore be the oracle itself”.

51 Pugliese Carratelli 1963-1964 : II b, 18-19, πάσαις δ'ἀμφὶ πύλαις Κλαρίου τεμενίξατε Φοίβου τόξοις ἱερὸν ἄγαλμα κεκασμένον ὠλεσινούσοις. Cf. du même auteur, 1965, 5. Voir aussi Robert 1983a, 60 n. 43 ; Parke 1985, 153-155 ; Graf 1992, 272-274. L’inscription fut trouvée dans les murs d’un temple à Hiérapolis dont Apollon était le fondateur ainsi que le rappelle la réponse de l’oracle.

52 von Aulock 1979, 1118 à 1120 (Commode), 1144 à 1151 (Septime Sévère), 1196 à 1198 (Caracalla), 1275 à 1296 (Géta), 1348-1349 (Maximin), 1408 à 1418 (Tranquilina), 1456 à 1458 (Philippe II), 1491 à 1496 (Hostilien), 1511 à 1514 (Trébonien Galle), 1521-1522 (Valérien), 1535 à 1538 (Gallien). Ajouter SNG France, 3, 1491 (Septime Sévère), 1503 à 1505 (Géta), 1520 (Hostilien), 1521-1522 (Trébonien Galle), 1523 (Gallien), 1528 (Aurélien). Une monnaie d’Apollonia Mordiaion et des Lyciens (von Aulock 1979, II, 95 frappée sous Lucilla, épouse de Lucius Verus) et des monnaies de Claudioséleucie en Pisidie (idem, 1934, 1997 à 2000, 2010, 2016 ; de Sévère Alexandre à Gordien III et Tranquillina) présentent au revers une iconographie comparable à celles de Cremna. Cependant, les légendes n’indiquent pas le nom du dieu et son épiclèse comme à Cremna.

53 Pugliese Caratelli 1965 : ἀλεξίκακος (Apollon, Héraclès, Hermès, Poséidon, Zeus), ἀποτρόπαιος (Apollon, Héraclès, Zeus), πρόπυλαιος et πυλαίος (Apollon, Artémis, Athéna, Hécate, Hermès), προστάτης et προστατήριος (Apollon, Artémis, Athéna et Déméter προστασία), πρόφυλαξ (Apollon). L’épithète Propylaios fut également portée par le Cavalier thrace, cf. Gočeva, 1992, 159.

54 Pugliese Caratelli 1965, 10 où on lit encore : “i disagi che potavano derivarne erano lieve cosa di fronte alla protezione ottenuta col τεμενίζειν ”.

55 Levi & Pugliese Carratelli 1961-1962, 580 no 9 ; IK, 28-2 Iasos, no 233. Cf. Robert 1969, 1504 ; Pugliese Caratelli 1965, 5-6.

56 IK, 28,2-Iasos, no 234. Cf. Robert 1969, 1504.

57 Susini 1952-1954, 341-343, no 1 : Κρατ<ί>δ[αμος] Κρατιδάμου ἐπιστατήσας ᾠκοδ[όμη]σε καὶ ἐστέγασε τὸν πυλῶνα καὶ ἀνέθηκε τὰ ἀγάλματα Ἀπόλλωνι Πυλαίῳ καὶ Ἀρτάμιτι Σωτείρα. Cf. Pugliese Caratelli 1965, 7.

58 BEp. 1958, 460, contra Susini 1952-1954, 343 : “forse presso lo stesso πυλών del πυργός ”. Les Robert renvoient justement à une inscription d’Érythrées (IK 2-2 Erythrai, no 207 ; “Opferkalender” du iie s. a.C.) l. 4-7 : Ἡρακλεῖ Καλλινίκωι. Ποσειδῶνι Ἀσφαλείωι, Ἀπόλλωνι, Ἀρτέμιδι τοῖς ἐν τῶι πυλῶνι.

59 LSCG Suppl., no 115 (datée de la fin du ive siècle a. C.), A, 4-7 : [ἄ] κα ἐπὶ τᾶμ γᾶν ἢ ἐπὶ τᾶμ πόλιν ἐπείηι νόσο[ς ἢ λιμὸ]ς ἢ θάνατος, θύεν ἔμπρυσθε τᾶμ πυλᾶν [κάθαρμ]α τῶ ἀποτροπαίω, τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Ἀπυτρο[παίωι], Cf. Pugliese Caratelli 1963-1964, 363 ; 1965, 7.

60 Pugliese Caratelli 1965, 7 ; cf. Ebner 1966, 333 : cippe avec inscription Ζηνὸς AN[- - - ]IORIO.

61 Krinzinger 1994, 38. Voir aussi Morel 1999, 13.

62 Athénée, 8.337 c-d ; Gow 1965, no VIII, 38 : ἐν τεμένει καθίσας τινί ὃ πρὸ τῶν πυλῶν ἧ κατὰ τύχην ἵδρυμένον κτλ.

63 Épigrammes, 24 ; traduction E. Cahen (CUF).

64 4.33.3 : Ἰόντι δὲ τὴν ἐπ' Ἀρκαδίας ἐς Μεγάλην πόλιν ἐστὶν ἐν ταῖς πύλαις Ἑρμῆς τέχνης τῆς Ἀττικῆς.

65 5.4.4 : προαποθανόντος δὲ Αἰτωλοῦ θάπτουσιν αὐτὸν οἱ γονεῖς ἐν αὐτῇ ποιησάμενοι τῇ πύλῃ τὸ μνῆμα, ἥτις ἐπ' Ὀλυμπίαν καὶ τὸ ἱερὸν ἄγει τοῦ Διὸς· ἔθαψαν δὲ αὐτὸν οὅτω κατὰ μαντείαν, ὡς μήτε ἐκτὸς τῆς πόλεως μήτε ἐντὸς γένοιτο ὁ νεκρός. Voir aussi le cas d’Artémis é Ἐμπυλίη (Les Argonautiques orphiques, v. 900-905).

66 Charitonidis 1960. Charitonidis relève la présence d’une niche dans le mur gauche derrière la Porte des Lionnes à Mycènes et une autre comparable derrière une petite porte au Nord-Est du bourg. Leur présence est attestée également à Tirynthe. Rappelant les vers d’Aristophane, V., 802-804, “dans son vestibule, chacun se ferait construire un petit tribunal, comme une niche d’Hécate, partout devant sa porte”, il conclut que la protection divine s’étendait à toutes les maisons.

67 Maier 1961, 93-104, rassemble les exemples de Thasos, de Priène, de Gortys d’Arcadie. Pour Priène, Wiegand et Schrader 1904, 44 et Taf. VI signalent l’existence d’une niche sur le côté ouest de la paroi de la tour de la troisième porte. Au-dessus, une inscription métrique datée de c. 350 a. C. indique qu’un héros protecteur, πόλειως φύλαξ, y était honoré (IPriene, no 196). À Gortys, Martin 1947-1948, 105-108, a retrouvé un petit sanctuaire à la porte C, dans l’angle sud de l’acropole. Ce lieu, peut-être consacré à Pan (p. 111), aurait été postérieurement englobé dans le tracé de l’enceinte. Maier rappelle également l’existence de niches dans les portes de Mégalopolis et de villes d’Acarnanie comme Pleuron et Alyzia.

68 Picard 1962. Voir notamment le chapitre 1 sur le rôle cultuel des portes sacrées de l’enceinte. Picard montre la force “d’une religion des passages consacrés” (p. 14) et multiplie les exemples dans les civilisations de l’Orient ancien : cf. p. 16, “cette tradition religieuse correspond certainement à des croyances venues des peuples de la Méditerranée orientale… Elle n’a trouvé nulle part, mieux qu’en Égypte, d’une part, en Mésopotamie, aussi – et, plus près de l’Archipel, en Anatolie –, sa justification et son attestation, à la fois”. Contra Maier 1961, 104 n. 47 : “Das Tor unter des Schutz einer Gottheit zu stellen, liegt so nahe, daß es dazu nicht unbedingt fremder Anregung bedarf”.

69 Picard 1962, 38, 46-56, 65-66. IG, XII, 8, 265 et 356.

70 Picard 1962, 85-87, 100-101, 113-147, 149-176. Voir aussi Pouilloux 1954, 35.

71 Dunant & Pouilloux 1958, no 404 et Pl. LV, 228.

72 Picard 1921, 93 ; Picard 1962, 27.

73 Roux 1955, citation p. 359. Voir aussi Pouilloux 1954, 253-255.

74 1.38.6.

75 Cf. Mitford, 1966, 471-490. Il publie quatre dédicaces trouvées en Cappadoce et datant du iie siècle p. C. Deux d’entre elles, trouvées à Zara et à Tokat (Comana ?), sont consacrées au Θεὸς Πύλων. Les deux autres proviennent de Sébastopolis. L’une est adressée à Πύλων Ἐπήκοος et l’autre à Zeus Pylaios. Pour Mitford, le dieu Pylon n’est pas une divinité indigène et son nom n’est pas celui d’Apollon transmis par l’intermédiaire d’un dialecte pontique ancien. Pylon et Zeus Pylaios avaient, en fait, une fonction protectrice des passages. Dans trois de ces inscriptions, les dédicants sont justement des beneficiarii consulaires qui maintenaient la sécurité sur les routes depuis leurs postes militaires. Le lieu où ces dédicaces étaient consacrées n’est pas connu : elles pouvaient se trouver dans un sanctuaire près de la porte principale des postes militaires, mais également ailleurs, dans des sanctuaires à Sébastopolis et à Comana.

76 Ramsay 1895, 242-243 et 374.

77 Ramsay 1895, 356. Il s’appuyait sur une inscription d’Eumeneia, p. 375 no 197 (voir Lane 1971, no 101). En réalité Men Askaènos est cité à la suite d’Apollon : Ὁ δῆμος ἐτεί[μησεν Αὐρήλιον] Μόνιμον Ἀρίστων[οςΖηνόδο]τον λαμπαδάρχην ἱ[ερέα Διὸς] Σωτῆρος καὶ Ἀπόλλ[ωνος καὶ] Μηνὸς Ἀσκαηνοῦ [καὶ Μητρὸς] θεῶν Ἀγδίστεω[ς καὶ Ἀγαθοῦ] Δαίμονος καὶ Εἴσε[ιδος καὶ Σε]βαστῆς Εἰρήνης κτλ.

78 Ramsay 1895, 356 et 374. À nouveau p. 356, il affirme que “Apollo ‘before-the-gates’ was merely Men under a Greek name”.

79 Étienne de Byzance, s.v. Εὐμένεια, πόλις Φρυγίας, Ἀττάλου καλέσαντος ἀπὸ Εὐμενοῦς τοῦ Φιλαδέλφου. Pour une discussion sur l’origine pergaménienne des cultes (assurée en ce qui concerne Héra), voir Weiss 2000.

© Ausonius Éditions, 2007

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search