Version classiqueVersion mobile

Lépide, le triumvir

 | 
Annie Allely

Index géographique et topographique

Texte intégral

Abbruzzes 65

Achaïe 54, 178, 233

Achola 204

Actium 11, 192, 221 n. 54, 232, 241, 245 et n. 45

Adriatique 64, 177 n. 1

Aeso 165

Ager Laurens 16

Ager romanus antiquus 16 et n. 13

Africa v. Afrique

Africa Noua 144 et n. 88, 183, 193, 194 n. 15, 195, 198, 199, 200, 201, 207 n. 115, 211 et n. 149, 212, 213

Africa Vetus 144 et n. 88, 193, 194 n. 15, 195, 198, 201, 204 et n. 87

Africa Proconsularis v. Afrique Proconsulaire

Afrique 13, 14, 20, 21, 49, 52, 53, 54, 55, 63, 87, 121 n.3, 123, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 165, 177 et n. 1, 179, 180, 181 et n. 28 et n. 38, 182 et n. 58, 184 n. 63, 185, 186 n. 79 et n. 85, 187 et n. 94, 188 n. 100, 189, 192, 193, 194 et n. 8, n. 9, n. 11 et n. 12, 195 n. 19, 196 et n. 30, 197, 198, 199 et n. 50 et n. 53, 200, 201 et n. 66, 202, 203, 204 et n. 87 et n. 89, 205, 208, 209, 211 et n. 149, 212, 213, 219, 220 et n. 47, 222 n. 61, 236, 248, 249

Afrique Proconsulaire 194, 195, 202, 203, 210, 213, 219

Agbia 198

Agora (Athènes) 37,93

Aix 109, 174 et n. 183

Albafucens 28, 65, 66 et n. 125 et n. 126, 67, 142, 146, 225, 227 n. 38

Albanie 113

Alba Pompeia 66 et n. 125, 227 n. 38

Alexandrie 35 et n. 36, 61, 73, 84, 147, 176 n. 198, 187, 245 n. 45

Alger 207

Algérie 183

Alicante 159

Alpes 97, 108, 110 et n. 38, 111, 231

Alpes-Maritimes 173

Ambrussum 173 n.163

Ampsaga (Oued el Kebir) 213

Annaba 183

Antibes 170, 171 et n. 146, 173 et n. 171, 174, 248

Antipolis — v. Antibes

Antioche 135 et n. 20

Antium 61, 65, 80 n. 27, 86, 225

Apamée (Syrie) 89

Apamée de Bithynie 201 n. 75

Apennins 20, 22, 66 n. 125, 101

Aphrodisias 136 n. 24

Apsus (fleuve) 113

Arausio — v. Orange

Aretium — v. Arezzo

Arezzo 232

Argens (rivière) 109

Argentière (site de) 171

Argos 167 n. 121

Arles 103, 168 n. 131, 169, 174 et n. 182, 176 n. 198

Arménie 192 n. 135

Ariminum — v. Rimini

Arse 163

Asie 124, 244

Asso 167 n. 121

Astura 80 n. 27

Athènes 83, 93

Auensa 197

Auitta Bibba 202 n. 70

Avennio — v. Avignon

Aventin 25 n. 97

Avignon 109, 173 n. 167

Azaila 154

Baelo 90

Baetis 49, 166

Bagradas 183, 201, 203, 204 et n. 88 et n. 90, 211 n. 154 et n. 155

Baies 178 n. 6

Barcino 166, 167

Baréa 90 n. 5

Belalis Maior 197

Bénévent 150 n. 8, 157, 201 n. 75

Bétique 51,90, 156 n. 37, 161, 166,208

Béziers 173 n. 169,174 et n. 180

Bilbilis 157 n. 46

Bisica Lucana 201 n.70

Bizel Zitoun 197

Blaïs (les lieu-dit) 109

Bologne 22, 23, 96, 100 n. 65, 121 et n. 4, n. 6 et n. 7, 122 et n. 8, 123, 124 et n. 26, 145 n. 91, 149, 168, 188, 248

Bone 205 n. 99

Bononia — v. Bologne

Brindes 46, 64, 93, 143, 145, 147, 177, 178, 195, 218 n. 36, 234

Brindisi — v. Brindes

Brindisium — v. Brindes

Bulla Regia 211

Byrsa (colline de) 197

Cabellio — v. Cavaillon

Caesarea 207 n. 115

Caesar Augusta — v. Saragosse

Caieta 227 n. 47

Calama 212

Calès 168

Calgurris 167 n. 120

Campanie 16, 17 et n. 22 et n. 23, 20, 46, 54, 56, 93, 168, 224

Cap Bon 205 et n. 95 et n. 96

Capitole 34, 62 n. 77, 71, 78, 79 et n. 26, 80, 81, 85, 135 et n. 20, 138

Capoue 17 n. 22, 20, 201 n.75

Caralis 198

Carènes (les) 83 n. 57, 90 n. 13

Carinae (quartier de) — v. Carènes (les)

Carmona 50

Carpis 205

Carrhes 68

Carteia 169 n. 135

Carthage 20, 162 n. 92, 183 et n. 58, 194, 195 et n. 18,196 et n.24et n. 25, 197et n. 32, 198 et n. 46, 199 n. 50, 200, 201 et n. 69, 202 et n. 70, 203, 204 et n. 88 et n. 90, 205 n.96,et n. 97, 207,210,219,220,221,222 n. 61

Carthacène 20, 51, 90, 150, 157 n. 42 et n. 46, 158 et n. 58, 159, 161, 166, 167 n. 121, 248

Carthago Noua — v. Carthagène

Carystos 229 n. 61

Castellum Celtianum 212 n. 160

Castulo 157 n. 46

Castulo (massif de) 97

Catalogne 150 n. 28

Caudium 190 n. 124

Cavaillon 170, 171, 172, 173 et n. 167, 174 et n. 184, 242, 248

Celsa 150 n. 14, 151 et n. 18 et n. 20, 153, 154, 156 et n. 38, 157 et n. 47, 158, 163, 164, 172, 206 n. 104, 236, 242, 248

Cemenelum 174

Cilicie 165

Circei 217 n. 18, 219, 220, 221, 225, 239 et n. 1, 241, 244 et n. 42, 245

Cirta 144 n. 88, 198 n. 46, 207 n. 115, 211 et n. 148, n. 149, 212 et n. 160 et n. 161, 213

Cluitas(...) (Guelaa Bou Atfan) 212

Champ de Mars 24, 27 n. 121, 62 et n. 84, 75, 77, 78, 80, 81, 137

Chemtou — v. Simitthus

Chieti 68

Chiniaua 197

Claterna 96

Clipea 199 n. 50

Clunia 157 n. 46

Copenhague 142

Copia 210

Cordoue 49, 50, 97 n. 53, 106 n. 7, 117 n. 85

Corduba — v. Cordoue

Corse 177, 178

Crémone 22

Crête 85

Cuicul 212 n. 161

Cularo 110 et n. 37, 117 et n. 82, n. 83, n. 84

Cumes 79 n. 26, 179 n. 16

Curubis 205 et n. 95

Cyrénaïque 86

Délos 210

Dertosa 153,161

Djebel Zouara 210 n. 154

Dicearchia (môle de) 178 n. 6, 184 n. 64

Dougga — v. Thugga

Druentia — v. Durance

Duero 52

Durance 109

Dyrrachium 208

Ebre 50, 150 n. 14, 152, 153, 154, 156 n. 37, 157, 158, 161, 164, 166

Égypte 33 n. 22, 35 et n. 35, n. 37n. 38 et n. 41, 36 et n. 40, 52, 53, 136, 138, 165, 193, 245

Élis 54

Emporia 166

Épire

Éphèse 46 n. 8

Espagne 11 n. 1, 28, 45, 48 et n. 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 65 et n. 119, 69, 79, 87, 89, 90 et n. 11 et n. 12, 91, 92, 111, 119, 123, 130, 143, 144 n. 85 et n. 88, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 163, 165 et n. 111, 166, 167 et n. 117, 168, 172, 174, 175, 188, 193, 194 n. 11, 209, 212, 215, 217, 221, 228, 236, 242, 248

Espagnes (les) 176

Espagne Citérieure 48, 49, 50, 52 et n.50, 55 n. 19, 69, 78, 92, 93, 97, 106 n. 7, 149, 152, 154, n. 34, 158, 167, 173 n. 167, 246

Espagne Ultérieure 48 et n. 31, 51, 52, 89, 90 et n. 5, 149, 209

Étrurie 17 n. 23, 28

Fidène 16 n. 12

Fiésole 28

Formies 16 et n. 15,46 n. 16, 199 n. 49 et n. 50, 210, 229 n. 61

Forum (Celsa) 164

Forum (Rome) 12 n. 12, 15 n. 6, 19, 24, 27 n. 121, 37, 38 et n. 65, 39, 40 n. 90, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 78, 79, 80 et n. 36, 81, 84 et n. 67, 95, 124, 133, 219 n. 38

Forum d’Auguste (Rome) 39 n. 77, 221 et n. 60

Forum Boarium 19

Forum de César 62, 64, 65

Forum (Cordoue) 49

Forum de la Paix 39 n. 77

Forum Gallorum 99, 100 et n. 65,104, 111

Forum Iulium — v. Forum de César

Forum Iulii — v. Fréjus

Forum (labitolosa) 165 n. 110

Forum Voconii 108 et n. 28, 109. 111

Forum Vocontium — v. Forum Voconii

Fossa Regia 144 n. 88, 204, 210

Fréjus 108, 109, 110, 171, 207 n. 115

Fundi 16 et n. 15, 210

Furnus Minus 201 n. 70

Gabies 145 n. 100

Gaète 150

Gadès 60, 161, 166, 235

Galatie 182 n. 46

Gai.ua Cisalpina v. Gaule Cisalpine

Galliaa Comata — v. Gaule chevelue

Gallia Narbonnensis — v. Gaule transalpine

Gaugac 173

Gaule 40,44 et n. 111, 45, 52, 54 n. 13, 65, 90 n. 8, 99, 102, 106, 109, 111, 143, 149, 150 n. 8,156 n. 35, 165, 168 n. 131, 176 n. 197 et n. 198, 181 et n. 37, 188, 192, 194 n. 11, 221, 229 n. 61, 231, 233 n. 110

Gaule du Sud — v. Gaule Transalpine

Gaule Chevelue 93, 94, 96 n. 50, 102, 103, 107, 123, 168

Gaule Cisalpine 20, 22 et n. 64, 23, 24, 28, 59, 66 et n. 125, 85, 93, 94, 96 et n. 50, 98, 100, 121, 123, 168, 172 et n. 160, 175, 176 n. 198, 224, 230 n. 70

Gaule Transalpine 28, 69, 92, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 n. 12, 107, 108, 111, 119, 123, 143, 149, 152, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172 n. 146, 173, 174, 175 et n. 187 et n. 194, 176, 188, 209, 212, 235, 236, 242, 248, 250

Gaules (les) — v. Gaule

Gelsa 150 n. 15

Gênes (golfe de) 101

Giens 183 n. 54

Glanum 167 n. 127

Graufesenque (la) 165

Grèce 22, 93, 111, 165

Hadrumète 210, 228

Henchir el Hammam 212

Hippo Diarrhytus 205

Hippo Regius 163, 206 et n. 100, 212

Hispania(e) — v. Espagne

Hispanie — v. Espagne

Hispania Citerior v. Espagne Citérieure

Hispania Ulterior — v. Espagne Ultérieure

Iacca 165

Ibérie — v. Espagne

îLe Tibérine 75, 78, 79

Ilerda 49

Ilici 150, 159 et n.65, 160, 248

Illyrie 118

Isère 107 et n. 18 et n. 19, 108 et n. 26

Ispallis 154

Italica 49, 157, 161

Italie 15 et n. 1, 16 n. 11, 17 n. 23, 20, 22, 23, 25, 27 n. 121, 47 et n. 18 et n. 19, 54, 66 n. 125, 67, 75, 76, 77, 87, 112, 119, 123 et n. 19, 133 et n. 2, 134, 143, 144 et n. 88, 145, 157, 160, 163, 165, 167 et n. 126, 168, 171 n. 146, 172 n. 160, 176 n. 198, 177, 189, 193, 205, 210, 211, 224, 225, 231, 233 n. 110, 236, 239 n. 1, 244 n. 43, 246, 249

Iulia Lybica 165

Janiculb 28

Karalis — v. Caralis

Karthago — v. Carthage

Khamissa — v. Thubursieu Numiciarum

Kroumirie (forêt de) 183, 204 n. 90, 205,

Labitolosa 165 et n. 110

Languedoc 173 n. 167, 174

Lanuvium 65 et n. 119

Latium 15 n. 1, 16, 211, 212, 224

Lattar A 173 n. 169

Lavinium 16 et n. 14, 90 n. 8

Lavinius (riviere) 121 n. 5, 122

Lepcis Magna 210

Lérida 152, 154

Libye — v. Afrique

Ligurie 23, 25, 28

Lilybée 20, 185 et n. 73

Lorbeus 183

Lucques 49

Lugdunum — v. Lyon

Luni 23, 224, 229 et n. 58 et n. 61

Lusitanie 161, 166

Luteva 173 n. 169

Lyon 102 et n. 75, 103 et n. 75, 104, 170

Macédoine 93, 111, 115 n. 66, 118, 143, 233

Madaure 211 et n. 155

Madhia 183 n. 54

Malga(la) 196,203 n. 84

Marais Pontins 212 n. 156

Marmorano 199 n. 49

Marseille 48 n. 25, 49, 144 n. 85, 162 n. 85, 169, 171, 201 n. 70

Matieou (cap) 207

Maurétanie 203

Méditerranée 144 n. 85, 177,192, 194

Medjerda — v. Bagradas

Meseta 155 n. 37

Messine 179 n. 16, 186, 187 et n. 93, 188 n. 100, 194

Métaure 35

Mevania 210

Milinane (oued) 201, 204 n. 90

Miribriga 154 n. 27

Misène 128, 178 et n. 6

Modène 22, 23, 94, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 109, 111, 113 n. 54, 115, 121 et n. 5, 144 n. 88, 182, 190, 224, 233 n. 110

Montemolin 154 n. 27

Montpellier 173 n. 169

Montpelliérais 173 n. 169

Munda 52, 68, 80 n. 30, 89, 153, 156 et n 38, 165, 176 n. 197 et n. 198, 209

Murtilis 90

Mustis 210

Mylae 186

Naples 17, 142, 185

Narbo Martius — v. Narbonne

Narbonnaise — v. Gaule Transalpine

Narbonne 103, 168 n. 131, 169, 173 n. 167, 174 n. 179, 175, 176 n. 197

Nauloque 177, 186, 187, 224 n. 8

Néapolis (Nabeul) 205

Nemausus — v. Nîmes

Nemi 183 n. 54

Nice 171 n. 146, 174

Nikai — v. Nice

Nîmes 169etn. 136, 170, 172, 173 et n. 163 et n. 169, 174 et n. 181, 175

Nil 36, 138

Numance 162 n. 92

Numidie 143, 194 n. 9, 201 et n. 66, 203

Numluli 197

Obulco 167 n. 120, 206 n. 102, 208 n. 1 17 et n. 120, 208, 209

Occident 119, 177, 178, 192, 193, 250

Oea 210

Olisippo 161

Ombrie 210

Orange 173 n. 167

Orient 25, 46, 48, 53, 71, 74, 79, 91, 111, 124, 177, 178, 187, 192, 193, 201, 249

Ostie 200, 201 n.63

Pagus Suttuensis 201 n. 70

Palatin 71

Palencia 52

Parme 22, 23, 101, 224

Paros 165

Péloponnèse 177 n. 9

Pérouse 121 n. 3, 146 n. 107, 147, 181 n. 37, 224 n. 8, 236

Pharsale 49, 53, 54, 56, 70, 74, 80 n. 30, 113, 176 n. 198, 208

Philippes 140 n. 49, 143, 144 n. 85, 148, 160, 179, 218 n. 36, 233, 241, 249

Phoiniké 35

plaine du Pô 22

Plaisance 22, 101

Pont d’Argens (camp de) 100 n. 66, 105 n. 2 et n. 3, 106 n. 8, 109 n. 30 et n. 34, 112 n. 47

Portus Iulium 181, 185

Pouzzoles 82 n. 51, 90 n. 5, n. 9 et n. 10, 178 n. 6, 181

Préneste 147

Provence 174

Pydna 37, 39 et n. 78

Pyrénées 165

Qart Hadast 158

Quirinal 62 n. 77, 138

Reggio (camp de) 105 n. 5

Regium Lepidum 22, 153,224

Reinosa 154 n. 27

Renus (rivière) 122

Rimini 19 n. 39, 22, 46

Rhodes 46

Rhône 102, 106, 107, 109, 169, 173 n. 167, 174

Rhosos 135 et n. 20

Rome 12, 13, 14, 15, 16 et n. 11, 17 et n. 22, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33 n. 22, 35 n. 36, 36 et n. 40, 38 n. 58, 39 n. 72, 40, 42, 46, 47 et n. 18 et n. 19, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et n. 69, 61, 62, 65, 68, 71, 72, 74 n. 172, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 n. 67, 85 n. 75, 86, 89, 90 et n. 13, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 n. 57 et n. 58, 100, 101, 106, 110, 111, 113, 114, 116 n. 73, n. 74 et n. 75, 117 n. 76, 118, 119 et n. 100, 120, 123 et n. 16 et n. 19, 124, 126, 127, 129, 133 et n. 2, 134, 135 n. 20, 138, 141,143, 144 et n. 83 et n. 85, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 159, 165, 166, 167 n. 121, 175 n. 194, 177, 178, 179, 181, 185, 191 et n. 128 et n. 131. 192, 193 n. 3, 194, 195, 196 et n. 25, 201, 204, 210, 212 et n. 156, 215, 217, 218, 219, 221 et n. 57, 223, 224, 225, 227 n. 47, 228 n. 49, 229 et n. 61, 230, 232, 239, 241, 244, 245 et n. 45, 247, 248, 249, 250

Roussillon 173 n. 167

Rubicon 46, 96

Rusguniae 207,208 n. 121,209

Sabratha 210

Saepo 206 n. 104

Sagonte 150, 157 n. 46, 161 et n. 75, n. 76 et n. 81. 162 et n. 85, 163, 166, 167, 248

Saguntum — v. Sagonte

Saldae 207 n. 115

Saône 10

Saradi 201 n. 70

Saragosse 150, 153, 157 n. 46, 158, 166, 167 et n* 118

Sardaigne 28, 123, 177, 178, 194 n. 11. 198, 246 n. 57

Savone 108

Scodra 177 n.1

Sena Gallica 19 n. 39

Sentinum 147

Setia 210, 212 n. 156

Sextentio 173 n. 163 et n. 169

S Fax 204 n. 90

Sicca — v. Cirta

Sicca Veneria 211 et n. 155, 213

Sicellis 167 n. 121

Sicile 20, 21, 22, 27, 28, 39 n. 68, 60, 119, 123, 143, 144 n. 85, 147, 177, 178, 182, 183, 184 et n. 63, 185 n. 73, 187, 188 n. 100, 191, 193, 194 et n. 11, 208, 209, 225, 241, 250

Siliana (oued) 204 n. 90

Simitthus 165 204 n. 90, 205 et n. 98, 206, 207 et n. 108, 211, 213

Sinuessa 87 n. 89, 90 n. 8, 99 n. 60, 227 n. 47

Sinus Carthaginiensis 205 n. 96

Sitifis 203

Sparte 167 n. 121

Sperlonga 156 n. 34, 216 n. 18

Suessa Arunca 16 et n. 15, 210

Syracuse

Syrie 89, 111, 135, 165, 178, 179

Tabarka — v. Thabraca

Tarente 17, 142, 179, 180 n. 22, 183 n. 63, 185

Tarraco — v.Tarragone

Tarraconnaise 166, 167 et n. 120

Tarragone 166

Tarse 135 n. 20, 165

Tauromenium 186

Teanum 145 n. 100

Tébessa 183

Terracine 36 n. 40, 37 n. 52,225 et n. 13

Tibre 16 n. 14, 17,39 n. 69

Tibur 225

Thabraca 180, 183, 205 et n. 98 et n. 99, 206 et n. 100 et n. 105, 207 et n. 110, 211, 222, 242, 248

Thagaste 207, 212

Thagura 212

Thapsus 53, 55 n. 19, 64, 89, 144 n. 88, 176 n. 197, 201, 208, 228

Thenae 204

Thibaris 197,201

Thibilis 212

Thignica 197

Thuburbo Maius 197, 202 n. 70

Thuburnica 201, 210

Thubursicu Numidarum 211 et n. 154

Thubursicum Bure 197

Thugga 198, 201 n. 70, 203 et n. 85

Transpadane 22, 169 n. 135

Tripolitaine 210

Troie 38 n. 59

Tunisie 183, 204 et n. 90, 205 n. 99

Turiaso 157 n. 46

Tusca 205 n. 98

Tusculum 90 n. 13

Ughi Maius 197, 201, 202 n. 70, 210

Ulia 49, 50

Urso 90, 150 et n. 8 et n. 11 1

Utique 44, 172 n. 162, 195 et n. 18, n. 19 et n. 21, 207 et n. 110, 210

Uzège 173

Uzès 173 et n. 169

Vada Sabatia 105, 108

Vaga 211 n. 148

Valladolid 52

Valence 166

Véies 16 n. 14

Vélabre 63 n. 95

Vellila del Ebro 150, 152 n. 15, 153

uia Aemilia 22, 101

uia Aureua 118

uia Bononia-Aquileia 23

uia Domitia 118

uia Flaminia 39 n. 69,147

uia Sacra 38 et n. 65,94 n. 40

Vibo Valentia 210

Vienne 102, 103, 106, 169, 174 et n. 186, 175 n. 187

Villanueva de la Jara 150 n. 27

Vinalopo 159

Volubilis 174 n. 186

Vrbs v. Rome

Yassi Ada I 183 n. 54

Yassi Ada II 183 n. 54

Zamora 52

© Ausonius Éditions, 2004

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search