Version classiqueVersion mobile

F. H. Bradley et l’idéalisme britannique

 | 
Jean-Paul Rosaye

Index

Texte intégral

Allard, James : 21, 78, 80-82, 89n, 186.

Aristophane : 61.

Aristote, aristotélisme : 61, 63-64, 66n, 67-70, 81, 87, 95n, 155, 158, 172, 203n, 216, 258n, 259, 266.

Aristotelian Society : 18, 40, 56.

Arnold, Matthew : 41n, 50-51, 95n, 295- 296.

Arnold, Thomas : 41n, 83n, 105.

Ayer, Alfred : 17, 20.

Bachelard, Georges : 58n.

Bacon, Francis : 12-13, 87.

Bain, Alexander : 60, 3 84, 139, 269, 274.

Baur, Ferdinand Christian : 61n, 100, 104-106, 117n.

Bentham, Jeremy, benthamisme : 61, 77n, 95n, 165, 189, 201.

Bergson, Henri : 25, 113, 286n, 318.

Berkeley, George : 61, 132-133, 139, 143, 146, 149, 199n, 218, 318.

Blanshard, Brand : 20, 31, 40n, 46, 47n, 48.

Boehme. Jacob : 297, 317.

Bosanquet, Bernard : 15, 21, 27n, 42, 56, 78, 99, 126, 170n. 186n, 189, 192n, 212, 226n, 227, 310, 321, 322n, 323, 329.

Boucher, David : 97.

Bradley, Andrew Cecil : 41n, 62, 92.

Bradley, Charles : 32-33, 41n.

Bradley, George Granville : 35, 39, 41n, 59.

Bradley, James : 19n, 20, 23, 78n, 79, 80n, 89, 172n, 179n, 285n.

Bradley : John Hebert, 62.

Brink, David O. : 171.

Buckle, Henry Thomas : 107, 229n.

Burke, Edmund : 77.

Butler, Joseph : 61, 64, 87, 95-97.

Butterfield, Herbert : 229n.

Caird, Edward : 15, 80, 84, 88-89, 155n, 328.

Caird, John : 88-89.

Candlish, Stewart : 19n, 20n, 21n, 179n, 208n, 213, 226.

Canguillem, Georges : 275.

Carlyle, Thomas : 50-51, 55, 61, 79, 83, 90, 95n, 296n.

Carnap, Rudolf : 320.

Catulle : 62.

Chamberlain. Houston Stewart : 226.

Coleridge, Samuel Taylor : 15, 45, 55, 76- 79, 90, 165, 166n, 203.

Collingwood, Robin George : 22, 40, 100-102, 113, 126.

Collini, Stefan : 40n, 41, 44, 50, 174n, 186, 189-190.

Cousin, Victor : 135n, 139.

Croce, Benedetto : 101.

Crossley, David : 177n, 203n, 243n, 276n, 285n, 308.

Cudworth, Ralph : 12.

Darwin, Charles, darwinisme : 21, 37, 45, 48-49, 61, 89, 105, 107, 155, 156n, 189, 225n, 279n, 295, 318, 330.

DeGlehn, Marian : 62, 92, 182-183.

De La Rochefoucauld, François : 270n.

De Mameffe, Jules : 27, 108n.

De Tocqueville, Alexis : 75.

Démosthène : 61.

Descartes, René : 19, 61, 147, 150, 159, 208n, 316, 318.

Dicey, Albert Venn : 189.

Dilthey, Wilhelm : 101, 113.

Droysen, Johann Gustav : 101.

Duprat, Emile : 27.

Duvey, Christophe : 295.

Einstein, Albert : 330.

Eliot, George : 50, 77n, 81-82, 106n.

Eliot, Thomas Stearns : 36, 296n.

Engels, Friedrich : 107.

Érigène : 13, 307.

Eschyle : 61.

Ferreira, Philip : 19, 21, 269n.

Ferrier, James Frederick : 61n, 79-80, 139-140, 146, 165-166, 313.

Feuerbach, Ludwig : 81, 301n, 303n.

Fichte, Johann Gottlieb : 77, 79, 146, 172n, 199n, 219n, 268n, 311 n, 322, 324.

Fortier, Evelyn : 19.

Frege, Gottlob : 330.

Freud, Sigmund : 274, 283.

Fruchon, Pierre : 10, 16, 25, 102, 105, 106n, 109, 124, 142n, 144.

Gallet, René : 52n, 76, 90-91.

Galton, F.rancis : 156n.

Goethe, Johann Wolfgang : 62.

Gore, Charles : 326.

Green, Thomas Hill : 15, 22, 29, 33n, 34n, 42, 52, 60-66, 76, 79-80, 83n, 84- 99, 109n, 116n, 126n, 129-130, 139, 144, 155, 160, 165-166, 167-168n, 169-172, 178n, 185, 188n, 194n, 203n, 204n, 208n, 188, 189n, 306, 310, 314-315, 319, 321, 322n, 326, 327.

Grote, George : 77, 80, 139.

Grote, John : 79-80, 165, 166.

Halais, Emmanuel : 78n, 203n.

Halévy, Elie : 36n.

Hamilton, William : 61n, 79-80, 133-145, 195, 242.

Hare, Julius : 107.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,

hégélianisme : 11-12, 15, 18, -19, 25n, 26n, 28-30, 42, 44n, 52-53, 60n, 61, 63- 65, 70-71, 73-98, 105n, 106, 114, 116, 120, 125-130, 133, 135, 138, 142-152, 155n, 158-163, 167-181, 185, 187n, 189n, 190-193, 196, 198-200, 203n, 205- 232n, 235-253, 255, 257-260, 266-268, 274n, 276-277, 280, 281, 285-286, 290- 291, 293, 296, 298, 300-329.

Heine, Heinrich : 62.

Helmholtz, Hermann Ludwig : 268n.

Héraclite : 131.

Herbert of Cherbury : 12.

Hérodote : 61.

Hobbes, Thomas : 12-13, 61, 64-65, 70- 71, 95-96, 174n, 205n, 316.

Holdcroft, David : 102.

Holland, Scott : 326.

Holloway, John : 49-50, 52.

Houang, François : 78, 322n.

Hume, David : 19, 31, 40, 44n, 54n, 61, 87, 90, 95n, 104, 132-135, 138-140, 142, 148-150, 169, 194, 205n.

Husserl, Edmund : 27, 113, 244.

Huxley, Thomas Henry : 77n, 156n, 295, 319.

Ilodigwe, Damian : 20n, 173n, 175, 176n, 177, 181-182, 182n, 239, 250, 252n.

Inge, William Ralph : 306-307.

James, William : 20, 25, 38n, 303n ;

Jowett, Benjamin : 79-80, 83n, 84-85, 93, 129, 158, 306, 324, 328.

Kant, Emmanuel, kantisme : 11, 13, 19, 30, 42, 44, 45n, 59, 61, 64, 70, 72, 76-77, 79-81, 83, 87, 89-90, 93, 96, 102, 107- 108, 112, 120, 124, 128, 130, 132-136, 139, 142-143, 145-146, 151, 171-172, 179, 190-191, 193, 199n, 201, 214, 218- 223, 232n, 239-240, 242, 246-248, 251- 252, 255, 261, 265-266, 268n, 285, 289, 309, 311, 314, 322, 324, 329n, 330.

Keene, Carol A. : 16, 23-24, 47, 61, 64, 66, 94, 99n, 100n, 103n, 104, 185.

Kohlberg, Lawrence : 276n, 285n.

Kojève, Alexandre : 237.

Laërce, Diogène : 61, 63.

Leibniz, Gottfried Wilhelm : 15n, 19, 208n, 285.

Lewes, George Henry : 77n, 103n, 176n.

Liebmann, Otto : 309.

Locke, John : 12-13, 61, 87, 131-133, 140, 318.

London Ethical Society : 86, 178n, 186n, 187, 288, 326.

Lotze, Hermann : 269n, 309, 322n, 323, 329-330.

Lucrèce : 61-62.

Lux Mundi Group : 326.

Mackenzie, John Stuart : 95n, 168n, 172n, 173n, 200, 205n.

Mackintosh, James : 94n.

Mackintosh, Robert : 175.

Mackillop, Ian D. : 178n, 186n, 188.

MacNiven, Don : 178n, 179, 232n, 276n, 277n, 278n, 285n.

Mander, William J. : 16n, 18.

Mansel, Henry Longueville : 61n, 104, 131, 133, 135-143, 145, 191, 195, 253n, 309, 311, 324.

Manser, Anthony : 17n, 21.

Marcel, Gabriel : 27, 28n.

Marx, Karl : 107, 235n, 321n.

McHenry, Leemon : 19.

McTaggart, John Ellis : 26n, 326.

Metaphysical Society : 55.

Mill, John Stuart : 13, 37n, 41n, 42, 60- 61, 72, 75, 77n, 83n, 93, 95, 96n, 100, 124n, 133, 137-142, 148, 165. 189-190, 194-197, 201, 212, 216, 269, 309.

Mill, James : 41n, 77n.

Moore, George Edward : 12, 20.

More, Henry : 12.

Muirhead, John Henry : 12-12, 16n, 19, 23, 76n, 78n, 99n, 102, 106n, 109, 124, 166, 173, 186n, 226n, 239, 258, 288n, 306n, 324.

Murdoch. Iris : 26.

Nabert, Jean : 26n, 27.

Nettleship, Richard Lewis : 92.

Newman, John Henry : 38, 50-51, 83n.

Nicholson, Peter : 44n, 168n, 171 n, 195n, 199n, 204n, 213n, 226n, 227n.

Nietzsche, Friedrich : 45, 48, 262, 330.

Norris. John : 12.

Oakeshott, Michael : 22.

Ovide : 62.

Paley, William : 61, 90, 104.

Parker, Christopher : 101-102, 107n.

Parménide : 66, 131, 237.

Passmore, John : 16n, 78n.

Pattison, Mark : 41-42, 43n, 83.

Pétrone : 300.

Piaget, Jean : 276n, 285n.

Platon, platonisme : 13, 61, 63-64, 66n, 67-70, 76-77, 80. 84-85, 87, 90-91, 93, 95, 131, 156, 158, 187, 192, 209n, 216, 237-238, 241, 259, 261, 266, 297n, 306- 308, 316-317.

Plotin, néo-platonisme : 13, 30, 38, 46n, 63, 76-77, 91, 95n, 151, 238-239, 241, 257-261, 262n, 264n, 265n, 266, 276, 281, 299n, 304, 306-307, 316-320, 323, 325.

Poincaré, Henri : 330.

Priestley, Joseph : 53, 87.

Protagoras : 87, 95, 158.

Pucelle, Jean : 15, 26n, 27-28, 78, 88, 166n, 169.

Reid, Thomas : 12, 133-135, 136n, 142, 145n, 195n.

Ribot, Théodule : 154n, 158n.

Ricoeur, Paul : 27.

Robertson, George Croom : 174, 268n.

Rousseau, Jean-Jacques : 87-88.

Rubinoff, Lionel : 99n, 101, 105n, 106n.

Russell, Bertrand : 11-12, 19-20, 21n,

100n, 202, 324, 328, 329n, 330.

Saint Augustin : 90, 221, 273n, 292, 293n, 307.

Saint Jean : 307.

Saint Paul : 88, 291-292, 296, 297n, 307.

Saxena, Sushil Kumar : 17, 20n.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph : 44n, 76, 79, 135-136, 219n, 268n, 31 In, 324.

Schiller, Friedrich : 62.

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst : 301n, 304.

Schopenhauer, Arthur : 219-220, 325.

Seeley, John Robert : 39-40.

Shakespeare, William : 224.

Shelley, Percy Bysshe : 61.

Sidgwick, Henry : 13, 43-45, 50, 169- 170, 172-174, 178-179, 187, 216.

Smiles, Samuel : 153n, 189.

Smith, Adam : 190.

Socrate : 158, 209, 264.

Sophocle : 62.

Sorley, William : 11, 139n, 194n.

Spencer, Herbert : 13, 44n, 60-61, 77n, 84, 103n, 133, 135-137, 139, 154-158, 188n, 217n, 274-275.

Spinoza, Baruch : 19, 61.

Stephen, James Fitzjames : 201n, 216.

Stem, Robert : 205, 206n, 207-209, 228.

Stewart, Dugald : 136n.

Stirling, James Hutchison : 61, 79-85, 89, 133, 141-142, 168n, 205, 225n, 237, 309, 311.

Stock, Guy : 17n, 99n, 101.

Stratchey, Lytton : 12.

Strauss, David Friedrich : 61n, 81, 100, 105-106.

Swinbume, Algemon Charles : 95n.

Synthetic Society : 56, 86.

Taylor, Alfred Edward : 31n, 38.

Taylor, Charles : 18.

Temple, Frederick : 84.

Thirlwall, Connop : 107.

Thucydide : 61.

Tite-Live : 61.

Troeltsch, Ernst : 33n.

Tübingen (école de) : 100, 102n, 103, 105, 106n.

Vander Veer, Garrett L. : 17.

Vatke, W.ilhelm : 199n, 300-304, 306.

Virgile : 61-62.

Wahl, Jean : 25, 27-28.

Wallace, William : 42, 60n, 82n, 83n, 84, 88-89, 93, 169, 203n, 317n, 328.

Walsh, William Henry : 61n, 73n, 94, 101, 102n.

Ward, James : 269n.

Whately, Richard : 83n, 105.

Whewell, William : 61.

White, Blanco : 83n.

Wilberforce, Samuel : 59.

Wilberforce, William : 32.

Wollheim, Richard : 16-17, 20, 170, 179, 244n, 253, 257n, 268n, 276.

Wordsworth, William : 80, 88, 90.

Wundt, William : 268n.

Zeller, Eduard : 104, 105n, 301n.

© Artois Presses Université, 2012

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search